Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 1 month ago, 01/09/2020

Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 63 chapters 173800 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Hiện đại, HE, mất trí nhớ

Số chương: 63 chương

Người dịch: 无名♫ (VD)


Thế giới có bảy tỉ người.


Nhưng người bạn yêu chỉ có một.


Tình yêu trên thế gian này muôn hình muôn vẻ.


Nhưng tình yêu thuộc về mình, cũng chỉ có một mà thôi.

Danh sách Chapters

Chapter ⇵