Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Trở Lại Những Năm 80 FULL

Dịch Trung Quốc Manga 100 chapters 206,981 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE.
Converter: ngocquynh520
Editor: Ren San

Ở  thập niên bảy mươi là lúc Quan Viễn được sinh ra, nhưng mẹ chết còn cha lại không thương,tuy nhiên may mắn có Triệu Thanh Cốc như gà mẹ che chở cho gà con mới trưởng thành an toàn.

Nhưng đáng tiếc là vào ngay lúc Quan Viễn sắp tốt nghiệp đại học, Triệu Thanh Cốc lại bất ngờ qua đời.

Linh hồn Quan Viễn phiêu đãng trăm năm, mang theo không gian trở lại năm 1978.

Đời này, Quan Viễn sẽ không ngu xuẩn khát vọng cái gọi là ‘thân tình’ gì đó nữa.

Đời này, Quan Viễn muốn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu với người yêu.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1
#2 Chương 2
#3 Chương 3
#4 Chương 4
#5 Chương 5
#6 Chương 6
#7 Chương 7
#8 Chương 8
#9 Chương 9
#10 Chương 10
#11 Chương 11
#12 Chương 12
#13 Chương 13
#14 Chương 14
#15 Chương 15
#16 Chương 16
#17 Chương 17
#18 Chương 18
#19 Chương 19
#20 Chương 20
#21 Chương 21
#22 Chương 22
#23 Chương 23
#24 Chương 24
#25 Chương 25
#26 Chương 26
#27 Chương 27
#28 Chương 28
#29 Chương 29
#30 Chương 30
#31 Chương 31
#32 Chương 32
#33 Chương 33
#34 Chương 34
#35 Chương 35
#36 Chương 36
#37 Chương 37
#38 Chương 38
#39 Chương 39
#40 Chương 40
#41 Chương 41: Xa thải
#42 Chương 42: Bà nội ba
#43 Chương 43: Đám tang
#44 Chương 44: Xuôi nam
#45 Chương 45: Không nghĩ ra tựa đề
#46 Chương 46: Xây xưởng
#47 Chương 47
#48 Chương 48: Người tuyết
#49 Chương 49: Thi
#50 Chương 50: Bà nội ba lại tới
#51 Chương 51
#52 Chương 51-2
#53 Chương 52-1: Hằng ngày 1
#54 Chương 52-2: Hằng ngày 2
#55 Chương 53
#56 Chương 54-1: Mới đến thủ đô 1
#57 Chương 54-2: Mới đến thủ đô 2
#58 Chương 55: Mua nhà 1
#59 Chương 55-2: Mua nhà 2
#60 Chương 56-1: Thi nhập học 1
#61 Chương 56-2: Thi nhập học 2
#62 Chương 57: Tặng cổ phần
#63 Chương 57-2: Tặng cổ phần 2
#64 Chương 58: Nói rõ
#65 Chương 59: Sinh nhật ông Lý
#66 Chương 59-2: Sinh nhật ông Lý 2
#67 Chương 60: Thi tốt nghiệp
#68 Chương 60-2: Thi tốt nghiệp 2
#69 Chương 61: Bà nội ba qua đời
#70 Chương 62: Làm mai
#71 Chương 63: Cưng chiều đến mức khiến em không thể sống xa anh 1
#72 Chương 63-2: Cưng chiều đến mức khiến em không thể sống xa anh
#73 Chương 64: Người mỹ
#74 Chương 65: Công ty truyền thông
#75 Chương 66
#76 Chương 67: Tiệc tối
#77 Chương 68
#78 Chương 68-2
#79 Chương 69: Ngã bệnh
#80 Chương 70: Có em bé?!
#81 Chương 71: Thạch Đầu và Mộc Mộc đến thủ đô
#82 Chương 72
#83 Chương 73
#84 Chương 74: Sắp sinh?!
#85 Chương 75: Tham Tham
#86 Chương 76: Bắt cóc
#87 Chương 77
#88 Chương 78
#89 Chương 79: Khu vui chơi
#90 Chương 80: Đám cưới
#91 Chương 81: Nghỉ phép
#92 Chương 82: Về thôn Quan Gia
#93 Chương 83: Người cũ
#94 Chương 84: Lòng người
#95 Chương 85: Tố cáo
#96 Chương 85-2: Tố cáo 2
#97 Chương 86: Hình dáng của tình yêu
#98 Chương 86-2: Hình dáng của tình yêu 2
#99 Chương 87: Chỉnh đốn
#100 Chương 88: Về nhà