Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Trời Sinh Lạnh Bạc FULL

Dịch Trung Quốc Manga 121 chapters 170,679 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Nguồn convert: Box Convert TTV
Edit: Ladybjrd
Chặt chém: Ladybjrd

Giới thiệu:

Khi yêu, có thể dung túng mọi cách, mặc ngươi tự do qua lại trên trời;

Nhưng khi ta nhắm mắt lại, lặng yên buông tha, mới phát hiện, ngay cả oán hận cũng cảm thấy dư thừa.

Thế mới biết, nguyên lai ta, trời sinh lạnh bạc, cả đời khóc cười bất quá tùy tâm sở dục.

Nhưng, Tiểu Thất, ngươi có biết hay không, ngươi đối toàn thế giới mà nói, chính là một người, nhưng đối với một người mà nói, ngươi cũng là toàn thế giới!

Nữ chính không phải trời sinh lạnh bạc, nàng chỉ mệt mỏi, rất mệt mỏi, khi bị những người nàng yêu thương, những người đàn ông nàng tin tưởng trao gửi cuộc đời mình, vứt bỏ.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Luân hồi
#2 Chương 2: Bắt đầu
#3 Chương 3: Đi ngang qua
#4 Chương 4: Khinh ly
#5 Chương 5: Tiêu gia
#6 Chương 6: Sai mất
#7 Chương 7: Hôn ước
#8 Chương 8: Lý nặc
#9 Chương 9: Kết thúc buổi lễ
#10 Chương 10: Thời gian
#11 Chương 11: Kinh biến
#12 Chương 12: Ba khởi
#13 Chương 13: Cầu đi
#14 Chương 14: Về đến nhà
#15 Chương 15: Bình thản
#16 Chương 16: Thiếu người
#17 Chương 17: Năm tháng
#18 Chương 18: Tới gần
#19 Chương 19: Phùng quân
#20 Chương 20: Không cần
#21 Chương 21: Hài tử
#22 Chương 22: Không khóc
#23 Chương 23: Nửa đêm
#24 Chương 24: Đào hoa
#25 Chương 25: Tìm kiếm
#26 Chương 26: Hòa hảo
#27 Chương 27: Đừng khóc
#28 Chương 28: Cố nhân
#29 Chương 29: Kế hoạch
#30 Chương 30: Khu độc
#31 Chương 31: Mới gặp
#32 Chương 32: Kinh ly
#33 Chương 33: Tinh quang
#34 Chương 34: Dưỡng bệnh
#35 Chương 35: Học bắn tên
#36 Chương 36: Có ngươi
#37 Chương 37: Sinh nhật
#38 Chương 38: Giang hồ
#39 Chương 39: Tiêu Lục
#40 Chương 40: Trí nhớ
#41 Chương 41: Quá khứ
#42 Chương 42: Về nhà
#43 Chương 43: Ca ca
#44 Chương 44: Sự kiện
#45 Chương 45: Hồi kinh
#46 Chương 46: Kinh niên
#47 Chương 47: Chuyện xưa
#48 Chương 48: Quên
#49 Chương 49: Ban đêm
#50 Chương 50
#51 Chương 51: Hài tử
#52 Chương 52: Ai sai
#53 Chương 53: Hứa hẹn
#54 Chương 54: Hoàng cung
#55 Chương 55
#56 Chương 56
#57 Chương 57: Khác đường
#58 Chương 58: Rơi xuống nước
#59 Chương 59: Lớn dần
#60 Chương 60: Thịnh yến
#61 Chương 61
#62 Chương 62: Khó xử
#63 Chương 63: Nữ tử
#64 Chương 64: Đói bụng
#65 Chương 65
#66 Chương 66
#67 Chương 67: Chữa bệnh
#68 Chương 68
#69 Chương 69: Lại thấy
#70 Chương 70
#71 Chương 71
#72 Chương 72: Mẫu thân
#73 Chương 73
#74 Chương 74
#75 Chương 75: Kiên trì
#76 Chương 76
#77 Chương 77
#78 Chương 78
#79 Chương 79: Mất đi
#80 Chương 80
#81 Chương 81
#82 Chương 82: Được đến
#83 Chương 83: Ngoài ý muốn
#84 Chương 84
#85 Chương 85: Nhất định
#86 Chương 86
#87 Chương 87: Dạ vũ
#88 Chương 88
#89 Chương 89
#90 Chương 90
#91 Chương 91: Thành thân
#92 Chương 92
#93 Chương 93
#94 Chương 94: Ly biệt
#95 Chương 95
#96 Chương 96
#97 Chương 97
#98 Chương 98
#99 Chương 99
#100 Chương 100
#101 Chương 101: Tái kiến
#102 Chương 102
#103 Chương 103: Khôn cùng
#104 Chương 104: Buông tay
#105 Chương 105
#106 Chương 106: Khúc chung
#107 Chương 107
#108 Chương 108
#109 Chương 109: Tinh thần
#110 Chương 110
#111 Chương 111
#112 Chương 112
#113 Chương 113: Sơn cốc
#114 Chương 114
#115 Chương 115: Kết cục (chính văn hoàn)
#116 Chương 116
#117 Chương 117
#118 Chương 118
#119 Chương 119
#120 Chương 120
#121 Chương 121