Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Trung Khuyển – Đản Đản Đản Hoàng DDDH FULL

Dịch Trung Quốc Manga 22 chapters 27,108 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Người dịch: Thần


Giản Thứ mười tuổi, gầy nhom ốm yếu, đến cả nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Giản Minh Chi lần đầu tiên nhìn thấy Giản Thứ, anh đem về nhà chăm sóc, cứ thế nuôi bé con đáng thương này... Nhưng anh không ngờ được cậu bé chỉ chực chờ ăn sạch anh.