Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ FULL

Dịch Trung Quốc Manga 417 chapters 1,208,574 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh
Edit: Hinata
Convert: Tàng Thư Viện

Đám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ cũng không buông tha cho một con đường sống.

Bởi vì, lòng tin của nàng đặt sai chỗ, kế mẫu, muội muội, nữ tử "tài đức" dối trá..

Bởi vì, nàng có thân phận cao quý mà bọn họ phải loại bỏ...

Lúc táng thân dưới dòng nước sông, Âu Dương Noãn rít từ trong miệng ra từng chữ: “Nhật nguyệt ở trên, quỷ thần ở dưới, Âu Dương Noãn ta bị chết oan uổng, kiếp sau hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi!"

Bỗng chợ mở mắt, Âu Dương Noãn trở về năm mười hai tuổi, là năm nàng bị thương ở trán , cũng là năm mà đệ đệ thân sinh bị rơi xuống nước, chính là 3 năm trước khi nàng xuất giá…

Cả đời này, hãy xem nàng thay đổi như chong chóng làm mưa làm gió, bảo vệ từng người thân yêu của nàng, diệt hết những kẻ bụng dạ khó lường, bước ra 1 mảnh kim quang huy hoàng của 1 đời người.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Đời người hoang đường kiếp trước
#2 Chương 2: Trùng sinh mười hai tuổi
#3 Chương 3: Trừng trị ác nha đầu
#4 Chương 4: Đệ đệ không thể chết được!
#5 Chương 5: Đến lúc đó hãy nói công đạo!
#6 Chương 6: Bất động thanh sắc giao phong
#7 Chương 7: Dọn sạch những thứ dơ bẩn!
#8 Chương 8: Quấy đục hỗn loạn!
#9 Chương 9: Đại tiểu thư là quả hồng cứng rắn!
#10 Chương 10: Lâm thị phản kích
#11 Chương 11: Không có kẻ thù ta liền tạo cho các người một kẻ thù
#12 Chương 12: Biểu ca, biểu muội một nhà thân nhau
#13 Chương 13: Lý di nương từ trên trời rơi xuống
#14 Chương 14: Giả bệnh thật không dễ dàng
#15 Chương 15: Nghệ thuật đoạt quyền
#16 Chương 16: Tựa lưng vào đại thụ hóng mát
#17 Chương 17: Tiếp nhận khoai lang nóng bỏng tay
#18 Chương 18: Tỷ muội hòa thuận chỉ là truyền thuyết
#19 Chương 19: Vu oan hãm hại là việc tốn sức
#20 Chương 20: Khổ chủ thực nghẹn khuất
#21 Chương 21: Nhị tiểu thư! biết sai có thể sửa
#22 Chương 22: Kế mẫu là hạ tam lạm
#23 Chương 23: Trong viện có tiểu đào thật đáng ghét!
#24 Chương 24: Trả đũa rất trọng yếu
#25 Chương 25: Phản bội chủ tử thì không có kết cục tốt
#26 Chương 26: Tới cửa khởi binh vấn tội
#27 Chương 27: Cầu đại tiểu thư cứu mạng
#28 Chương 28: Nhất trường phong ba chợt khởi
#29 Chương 29: Âm thầm trợ giúp
#30 Chương 30: Di nương cáo trạng chủ mẫu
#31 Chương 31: Chỉ đợi sóng gió nổi lên
#32 Chương 32: Núi lớn đánh úp gió mãn lâu
#33 Chương 33: Không sinh được con là đại sai
#34 Chương 34: Ai cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra
#35 Chương 35: Phong tư tuyệt thế không ai sánh bằng
#36 Chương 36: Bất ngờ gặp gỡ người trong hoàng tộc
#37 Chương 37: Có qua có lại mới toại lòng nhau
#38 Chương 38: Kế mẫu trù tính
#39 Chương 39: Sợ tội tự sát hay vẫn là lấy tử minh chí
#40 Chương 40: Đại tiểu thư đen tối từ khi còn nhỏ
#41 Chương 41: Phong ba trấn quốc hầu phủ
#42 Chương 42: Các cửu cửu là đang xem thường lão hổ
#43 Chương 43: Kế mẫu khuất nhục liên hoàn độc kế
#44 Chương 44: Kế mẫu khuất nhục liên hoàn độc kế 2
#45 Chương 45: Kế mẫu khuất nhục liên hoàn độc kế 3
#46 Chương 46: Kế mẫu khuất nhục liên hoàn độc kế 4
#47 Chương 47: Kế mẫu khuất nhục liên hoàn độc kế 5
#48 Chương 48: Trong bụng mẹ kế là thiên sát cô tinh
#49 Chương 49: Trong bụng mẹ kế là thiên sát cô tinh 2
#50 Chương 50: Phương pháp đối phó với nha đầu điêu ngoa
#51 Chương 51: Phương pháp đối phó với nha đầu điêu ngoa 2
#52 Chương 52: Phương pháp đối phó với nha đầu điêu ngoa 3
#53 Chương 53: Đại thọ yến tổ mẫu
#54 Chương 54: Đại thọ yến tổ mẫu (2)
#55 Chương 55: Đại thọ yến tổ mẫu (3)
#56 Chương 56: Gặp lại cặn bã nam nhân
#57 Chương 57: Gặp lại cặn bã nam nhân 2
#58 Chương 58: Gặp lại cặn bã nam nhân 3
#59 Chương 59: Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu (bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau)
#60 Chương 60: Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu (bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau) 2
#61 Chương 61: Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu (bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau) 3
#62 Chương 62: Nhị tiểu thư không biết xấu hổ
#63 Chương 63: Nhị tiểu thư không biết xấu hổ 2
#64 Chương 64: Nhị tiểu thư không biết xấu hổ 3
#65 Chương 65: Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành
#66 Chương 66: Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành 2
#67 Chương 67: Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành 3
#68 Chương 68: Muội muội đần độn nhất định phải tìm cặn bã nam
#69 Chương 69: Muội muội đần độn nhất định phải tìm cặn bã nam 2
#70 Chương 70: Muội muội đần độn nhất định phải tìm cặn bã nam 3
#71 Chương 71: Đứng ở chỗ cao gặp bất ngờ
#72 Chương 72: Đứng ở chỗ cao gặp bất ngờ (2)
#73 Chương 73: Đứng ở chỗ cao gặp bất ngờ (3)
#74 Chương 74: Bái phật cũng không yên tĩnh
#75 Chương 75: Bái phật cũng không yên tĩnh 2
#76 Chương 76: Bái phật cũng không yên tĩnh 3
#77 Chương 77: Phượng hoàng bay cùng ánh dương
#78 Chương 78: Phượng hoàng bay cùng ánh dương 2
#79 Chương 79: Đại tiểu thư là người có dã tâm (1)
#80 Chương 80: Đại tiểu thư là người có dã tâm (2)
#81 Chương 81: Đại tiểu thư là người có dã tâm (3)
#82 Chương 82: Tần vương thế tử không dễ chọc
#83 Chương 83: Tần vương thế tử không dễ chọc (2)
#84 Chương 84: Tần vương thế tử không dễ chọc (3)
#85 Chương 85: Bị thế tử độc xà theo dõi (1)
#86 Chương 86: Bị Thế tử độc xà theo dõi(2)
#87 Chương 87: Bị thế tử độc xà theo dõi (3)
#88 Chương 88: Đại tiểu thư đầu cơ kiếm lợi (1)
#89 Chương 89: Đại tiểu thư đầu cơ kiếm lợi (2)
#90 Chương 90: Đại tiểu thư đầu cơ kiếm lợi (3)
#91 Chương 91: Không thể buông tha! nhất định phải chiến thắng (1)
#92 Chương 92: Không thể buông tha! nhất định phải chiến thắng (2)
#93 Chương 93: Không thể buông tha! nhất định phải chiến thắng (3)
#94 Chương 94: Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết (1)
#95 Chương 95: Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết (2)
#96 Chương 96: Nhị tiểu thư rơi xuống nước (1)
#97 Chương 97: Nhị tiểu thư rơi xuống nước (2)
#98 Chương 98: Nhị tiểu thư rơi xuống nước (3)
#99 Chương 99: Yến hội ngắm hoa của đại công chúa (1)
#100 Chương 100: Yến hội ngắm hoa của đại công chúa (2)
#101 Chương 101: Mỹ nhân quốc sắc thiên hương (1)
#102 Chương 102: Mỹ nhân quốc sắc thiên hương (2)
#103 Chương 103: Mỹ nhân quốc sắc thiên hương (3)
#104 Chương 104: Tán gẫu tặng mỹ nhân nhất chi xuân (1)
#105 Chương 105: Tán gẫu tặng mỹ nhân nhất chi xuân (2)
#106 Chương 106: Tán gẫu tặng mỹ nhân nhất chi xuân (3)
#107 Chương 107: Khanh bản giai nhân, nại hà vi tặc (đoạt được giai nhân, sợ chi làm giặc)
#108 Chương 108: Khanh bản giai nhân, nại hà vi tặc (đoạt được giai nhân, sợ chi làm giặc) (2)
#109 Chương 109: Khanh bản giai nhân, nại hà vi tặc (Đoạt được giai nhân, sợ chi làm giặc) (3)
#110 Chương 110: Mặc cho Quần Phương Đố
#111 Chương 111: Mặc cho Quần Phương Đố (2)
#112 Chương 112: Mặc cho Quần Phương Đố (3)
#113 Chương 113: Giữa đường bị tập kích! (1)
#114 Chương 114: Nửa đường bị tập kích!
#115 Chương 115: Nửa đường bị tập kích! (3)
#116 Chương 116: Mẹ kế bị phạt quỳ (1)
#117 Chương 117: Mẹ kế bị phạt quỳ (2)
#118 Chương 118: Mẹ kế bị phạt quỳ (3)
#119 Chương 119: Gà bay trứng vỡ, bàn tính thất bại (1)
#120 Chương 120: Gà bay trứng vỡ, bàn tính thất bại (2)
#121 Chương 121: Gà bay trứng vỡ, bàn tính thất bại (3)
#122 Chương 122: Thê thiếp thành đàn ngày đêm nan an
#123 Chương 123: Thê thiếp thành đàn ngày đêm nan an (2)
#124 Chương 124: Thê thiếp thành đàn ngày đêm nan an (3)
#125 Chương 125: Cũng xưng là kinh đô song bích (1)
#126 Chương 126: Cũng xưng là kinh đô song bích (2)
#127 Chương 127: Cũng xưng là kinh đô song bích (3)
#128 Chương 128: Đêm kinh hồn mẹ kế lâm bồn (1)
#129 Chương 129: Đêm kinh hồn mẹ kế lâm bồn (2)
#130 Chương 130: Đêm kinh hồn mẹ kế lâm bồn (3)
#131 Chương 131: Anh hùng cứu mỹ nhân là việc tốn sức (1)
#132 Chương 132: Anh hùng cứu mỹ nhân là việc tốn sức (2)
#133 Chương 133: Anh hùng cứu mỹ nhân là việc tốn sức (3)
#134 Chương 134: Đại tiểu thư là hồ ly tinh (1)
#135 Chương 135: Đại tiểu thư là hồ ly tinh (2)
#136 Chương 136: Đại tiểu thư là hồ ly tinh (3)
#137 Chương 137: Nội gián (1)
#138 Chương 138: Nội gián (2)
#139 Chương 139: Nội gián (3)
#140 Chương 140: Lễ đầy tháng gặp lại cặn bã nam (1)
#141 Chương 141: Lễ đầy tháng gặp lại cặn bã nam (2)
#142 Chương 142: Lễ đầy tháng gặp lại cặn bã nam (3)
#143 Chương 143: Lôi đình nhất kích trí chư tử địa (1)
#144 Chương 144: Lôi đình nhất kích trí chư tử địa (2)
#145 Chương 145: Lôi đình nhất kích trí chư tử địa (3)
#146 Chương 146: Lâm vào tuyệt cảnh quay giáo nhất kích (1)
#147 Chương 147: Lâm vào tuyệt cảnh quay giáo nhất kích (2)
#148 Chương 148: Lâm vào tuyệt cảnh quay giáo nhất kích (3)
#149 Chương 149: Mỹ nhân nam trang
#150 Chương 150: Mỹ nhân nam trang (2)
#151 Chương 151: Mỹ nhân nam trang (3)
#152 Chương 152: Mỹ nhân tính kế (1)
#153 Chương 153: Mỹ nhân tính kế (2)
#154 Chương 154: Mỹ nhân tính kế (3)
#155 Chương 155: Thế tử giai nhân đêm khuya gặp gỡ (1)
#156 Chương 156: Thế tử giai nhân đêm khuya gặp gỡ (2)
#157 Chương 157: Thế tử giai nhân đêm khuya gặp gỡ (3)
#158 Chương 158: Thế tử miễn cưỡng cười vui (1)
#159 Chương 159: Thế tử miễn cưỡng cười vui (2)
#160 Chương 160: Thế tử miễn cưỡng cười vui (3)
#161 Chương 161: Thêm một phen mãnh sài (1)
#162 Chương 162: Thêm một phen mãnh sài (2)
#163 Chương 163: Thêm một phen mãnh sài (3)
#164 Chương 164: Nói hai ba câu định việc chung thân (1)
#165 Chương 165: Nói hai ba câu định việc chung thân (2)
#166 Chương 166: Nói hai ba câu định việc chung thân (3)
#167 Chương 167: Âu Dương Noãn cự hôn (1)
#168 Chương 168: Âu Dương Noãn cự hôn (2)
#169 Chương 169: Âu Dương Noãn cự hôn (3)
#170 Chương 170: Phẫn trư cật lão hổ (1)
#171 Chương 171: Phẫn trư cật lão hổ (2)
#172 Chương 172: Phẫn trư cật lão hổ (3)
#173 Chương 173: Ai là trư ai là hổ (1)
#174 Chương 174: Ai là trư ai là hổ (2 + 3)
#175 Chương 175: Sát kê hách hầu (Giết gà dọa khỉ) (1)
#176 Chương 176: Sát kê hách hầu (Giết gà dọa khỉ) (2)
#177 Chương 177: Sát kê hách hầu (Giết gà dọa khỉ)
#178 Chương 178: Tân cừu thù cũ trong phủ Thái tử (1)
#179 Chương 179: Tân cừu thù cũ trong phủ Thái tử (2)
#180 Chương 180: Tân cừu thù cũ trong phủ Thái tử (3)
#181 Chương 181: Yến hội nguy cơ tứ phía (1)
#182 Chương 182: Yến hội nguy cơ tứ phía (2)
#183 Chương 183: Yến hội nguy cơ tứ phía (3)
#184 Chương 184: Cắt lưỡi, biến thành thái giám (1)
#185 Chương 185: Cắt lưỡi, biến thành thái giám (2)
#186 Chương 186: Chặn đường thông báo
#187 Chương 187: Chặn đường thông báo (2)
#188 Chương 188: Chặn đường thông báo (3)
#189 Chương 189: Nàng không lấy chồng, ta không cưới (1)
#190 Chương 190: Nàng không lấy chồng, ta không cưới (2)
#191 Chương 191: Nàng không lấy chồng, ta không cưới (3)
#192 Chương 192: Vĩnh vì lệ quỷ nhiều thế hệ dây dưa (1)
#193 Chương 193: Vĩnh vì lệ quỷ nhiều thế hệ dây dưa (2)
#194 Chương 194: Nhị tiểu thư phục khởi (1)
#195 Chương 195: Nhị tiểu thư phục khởi (2)
#196 Chương 196: Nhị tiểu thư phục khởi (3)
#197 Chương 197: Võ quốc công phủ tới cửa cầu hôn
#198 Chương 198: Võ quốc công phủ tới cửa cầu hôn (2)
#199 Chương 199: Phong sạ khởi, xuy trứu nhất trì phong thủy
#200 Chương 200: Phong sạ khởi, xuy trứu nhất trì phong thủy (2)
#201 Chương 201: Giải quyết dứt khoát (1)
#202 Chương 202: Giải quyết dứt khoát (2)
#203 Chương 203: Khó nhất ứng thừa ân mỹ nhân (1)
#204 Chương 204: Khó nhất ứng thừa ân mỹ nhân (2)
#205 Chương 205: Vinh thăng kim chi ngọc diệp (1)
#206 Chương 206: Vinh thăng kim chi ngọc diệp (2)
#207 Chương 207: Ngươi làm lần đầu, ta làm mười lăm (1)
#208 Chương 208: Ngươi làm lần đầu, ta làm mười lăm (2)
#209 Chương 209: Ngươi làm lần đầu, ta làm mười lăm (3)
#210 Chương 210: Nhị tiểu thư sắc đảm bao thiên (1)
#211 Chương 211: Nhị tiểu thư sắc đảm bao thiên (2)
#212 Chương 212: Nhị tiểu thư sắc đảm bao thiên (3)
#213 Chương 213: Diêm vương đến đòi mạng (1)
#214 Chương 214: Diêm vương đến đòi mạng (2)
#215 Chương 215: Diêm vương đến đòi mạng (3)
#216 Chương 216: Hôn sự lửa sém lông mày
#217 Chương 217: Hôn sự lửa sém lông mày (2)
#218 Chương 218: Hôn sự lửa sém lông mày (3)
#219 Chương 219: Thiên tượng khác thường, hôn sự nan an
#220 Chương 220: Thiên tượng khác thường, hôn sự nan an (2)
#221 Chương 221: Thiên tượng khác thường, hôn sự nan an (3)
#222 Chương 222: Chuyện xấu kinh tâm động phách (1)
#223 Chương 223: Chuyện xấu kinh tâm động phách (2)
#224 Chương 224: Chuyện xấu kinh tâm động phách (3)
#225 Chương 225: Mỹ nhân dẫn dụ thích khách (1)
#226 Chương 226: Mỹ nhân dẫn dụ thích khách (2)
#227 Chương 227: Mỹ nhân dẫn dụ thích khách (3)
#228 Chương 228: Trong mệnh ai là người cuồng dại
#229 Chương 229: Trong mệnh ai là người cuồng dại (2)
#230 Chương 230: Trong mệnh ai là người cuồng dại (3)
#231 Chương 231: Thành môn thất hỏa (1)
#232 Chương 232: Thành môn thất hỏa (2)
#233 Chương 233: Quát cốt liệu độc, tráng sĩ đoạn oản (1)
#234 Chương 234: Quát cốt liệu độc, tráng sĩ đoạn oản (2)
#235 Chương 235: Quát cốt liệu độc, tráng sĩ đoạn oản (3)
#236 Chương 236: Đêm khuya trốn chạy sát thủ (1)
#237 Chương 237: Đêm khuya trốn chạy sát thủ (2)
#238 Chương 238: Đêm khuya trốn chạy sát thủ (3)
#239 Chương 239: Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết (1)
#240 Chương 240: Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết (2)
#241 Chương 241: Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết (3)
#242 Chương 242: Nhà tan cửa nát, một cây chẳng chống vững nhà (1)
#243 Chương 243: Nhà tan cửa nát, một cây chẳng chống vững nhà (2)
#244 Chương 244: Nhà tan cửa nát, một cây chẳng chống vững nhà (3)
#245 Chương 245: Người lạ ngộ thân có ẩn tình khác (1)
#246 Chương 246: Người lạ ngộ thân có ẩn tình khác (2)
#247 Chương 247: Người lạ ngộ thân có ẩn tình khác (3)
#248 Chương 248: Mối tình sâu sắc trong Hạ gia lâu (1)
#249 Chương 249: Mối tình sâu sắc trong Hạ gia lâu (2)
#250 Chương 250: Mối tình sâu sắc trong Hạ gia lâu (3)
#251 Chương 251: Gặp lại Tiếu Thiên Diệp (1)
#252 Chương 252: Gặp lại Tiếu Thiên Diệp (2)
#253 Chương 253: Gặp lại Tiếu Thiên Diệp (3)
#254 Chương 254: Cửu tử nhất sinh (1)
#255 Chương 255: Cửu tử nhất sinh (2)
#256 Chương 256: Cửu tử nhất sinh (3)
#257 Chương 257: Ngươi vì dao thớt, ta vì thịt bò (1)
#258 Chương 258: Cá nằm trên thớt
#259 Chương 259: Cá nằm trên thớt (3)
#260 Chương 260: Hồi kinh bị bại lộ (1)
#261 Chương 261: Hồi kinh bị bại lộ (2)
#262 Chương 262: Trong phủ Thái tử, nhắc lại hôn sự
#263 Chương 263: Trong phủ Thái tử, nhắc lại hôn sự (2)
#264 Chương 264: Trong phủ Thái tử, nhắc lại hôn sự (3)
#265 Chương 265: Ngươi bất nhân ta bất nghĩa (1)
#266 Chương 266: Ngươi bất nhân ta bất nghĩa (2)
#267 Chương 267: Ngươi bất nhân ta bất nghĩa (3)
#268 Chương 268: Món nợ với ta, tự nàng đến trả
#269 Chương 269: Món nợ với ta, tự nàng đến trả (2)
#270 Chương 270: Món nợ với ta, tự nàng đến trả (3)
#271 Chương 271: Hoàng trưởng tôn thỉnh hôn
#272 Chương 272: Hoàng trưởng tôn thỉnh hôn (2)
#273 Chương 273: Hoàng trưởng tôn thỉnh hôn (3)
#274 Chương 274: Phong vân định hôn sự (1)
#275 Chương 275: Phong vân định hôn sự (2)
#276 Chương 276: Phong vân định hôn sự (3)
#277 Chương 277: Chỉ yêu hoa sen thanh nhã tuyệt tục (1)
#278 Chương 278: Chỉ yêu hoa sen thanh nhã tuyệt tục (2)
#279 Chương 279: Đêm động phòng hoa chúc
#280 Chương 280: Đêm động phòng hoa chúc (2)
#281 Chương 281: Đêm động phòng hoa chúc (3)
#282 Chương 282: Yến vương phủ quỷ dị khó lường (1)
#283 Chương 283: Yến vương phủ quỷ dị khó lường (2)
#284 Chương 284: Yến vương phủ quỷ dị khó lường (3)
#285 Chương 285: Bất ngờ hôn môi (1)
#286 Chương 286: Bất ngờ hôn môi (2)
#287 Chương 287: Trữ quốc am uyên mộng nan viên
#288 Chương 288: Trữ quốc am uyên mộng nan viên(2)
#289 Chương 289: Trữ quốc am uyên mộng nan viên (3)
#290 Chương 290: Tân hôn yến cũng có khúc chiết (1)
#291 Chương 291: Tân hôn yến cũng có khúc chiết (2)
#292 Chương 292: Tân hôn yến cũng có khúc chiết (3)
#293 Chương 293: Chặt chẽ nắm cát trong tay
#294 Chương 294: Chặt chẽ nắm cát trong tay (2)
#295 Chương 295: Ai cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt
#296 Chương 296: Ai cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt (2)
#297 Chương 297: Đêm dông tố, tình ý kéo dài (1)
#298 Chương 298: Đêm dông tố, tình ý kéo dài (2)
#299 Chương 299: Không cẩn thận phá vỡ bí mật (1)
#300 Chương 300: Không cẩn thận phá vỡ bí mật (2)
#301 Chương 301: Không cẩn thận phá vỡ bí mật
#302 Chương 302: Yêu sai đó là mối hận cả đời
#303 Chương 303: Yêu sai đó là mối hận cả đời (2)
#304 Chương 304: Ai là chi đầu hồng hạnh (1)
#305 Chương 305: Ai là chi đầu hồng hạnh (2)
#306 Chương 306: Chân tướng ngoài dự liệu
#307 Chương 307: Mất đi lý trí, hy vọng xa vời
#308 Chương 308: Mất đi lý trí, hy vọng xa vời
#309 Chương 309: Bị kích khởi ý chí chiến đấu (1)
#310 Chương 310: Bị kích khởi ý chí chiến đấu (2)
#311 Chương 311: Mãnh thú kinh hồn trong bãi săn Hoàng gia
#312 Chương 312: Mãnh thú kinh hồn trong bãi săn Hoàng gia (2)
#313 Chương 313: Thái tử phi bị hủy dung
#314 Chương 314: Thái tử phi bị hủy dung (2)
#315 Chương 315: Là mãnh hổ hay vẫn là độc xà
#316 Chương 316: Là mãnh hổ hay vẫn là độc xà (2)
#317 Chương 317: Sóng gió tế lễ
#318 Chương 318: Sóng gió tế lễ (2)
#319 Chương 319: Đại lễ đáp trả Thế tử phi (1)
#320 Chương 320: Đại lễ đáp trả Thế tử phi (2)
#321 Chương 321: Bớt một kẻ thù, thêm một bằng hữu
#322 Chương 322: Bớt một kẻ thù, thêm một bằng hữu (2)
#323 Chương 323: Thái tử phi bị trúng độc (1)
#324 Chương 324: Thái tử phi bị trúng độc (2)
#325 Chương 325: Tính toán của Âu Dương Noãn (1)
#326 Chương 326: Tính toán của Âu Dương Noãn (2)
#327 Chương 327: Kỳ hạn của Tiếu Diễn
#328 Chương 328: Kỳ hạn của Tiếu Diễn (2)
#329 Chương 329: Trộm long tráo phượng
#330 Chương 330: Trộm long tráo phượng (2)
#331 Chương 331: Lễ vật bất ngờ
#332 Chương 332: Lễ vật bất ngờ (2)
#333 Chương 333: Sóng gió lại nổi lên (1)
#334 Chương 334: Sóng gió lại nổi lên (2)
#335 Chương 335: Tiếu Trọng Hoa chất vấn (1)
#336 Chương 336: Tiếu Trọng Hoa chất vấn (2)
#337 Chương 337: Mong muốn của Âu Dương Noãn
#338 Chương 338: Mong muốn của Âu Dương Noãn (2)
#339 Chương 339: Thích khách phủ Thái tử (1)
#340 Chương 340: Thích khách phủ Thái tử (2)
#341 Chương 341: Là yêu hay vẫn là hận? (1)
#342 Chương 342: Là yêu hay vẫn là hận? (2)
#343 Chương 343: Từ hôn (1)
#344 Chương 344: Từ hôn (2)
#345 Chương 345: Quyết định của Tiếu Nhiên (1)
#346 Chương 346: Quyết định của Tiếu Nhiên (2)
#347 Chương 347: Hành động của Tiếu Thiên Diệp (1)
#348 Chương 348: Hành động của Tiếu Thiên Diệp (2)
#349 Chương 349: Quyết định của Âu Dương Noãn
#350 Chương 350: Quyết định của Âu Dương Noãn (2)
#351 Chương 351: Là may mắn hay vẫn là bi kịch (1)
#352 Chương 352: Là may mắn hay vẫn là bi kịch (2)
#353 Chương 353: Mưu sát thế tử (1)
#354 Chương 354: Mưu sát thế tử (2)
#355 Chương 355: Chỉnh đốn Đổng trắc phi (1)
#356 Chương 356: Chỉnh đốn Đổng trắc phi (2)
#357 Chương 357: Chính thức khiêu chiến
#358 Chương 358: Cửu hoàng tử (1)
#359 Chương 359: Cửu hoàng tử (2)
#360 Chương 360
#361 Chương 361: Công chúa gặp nạn
#362 Chương 362: Công chúa gặp nạn (2)
#363 Chương 363: Ước nguyện của Âu Dương Noãn
#364 Chương 364: Ước nguyện của Âu Dương Noãn 2
#365 Chương 365: Thái tử tặng mỹ nhân 1
#366 Chương 366: Thái tử tặng mỹ nhân 2
#367 Chương 367: Lựa chọn của Tiếu Trọng Hoa 1
#368 Chương 368: Lựa chọn của Tiếu Trọng Hoa 2
#369 Chương 369: Dâng hương gặp chuyện không may 1
#370 Chương 370: Dâng hương gặp chuyện không may 2
#371 Chương 371: Mộ Hiên Viên 1
#372 Chương 372: Mộ Hiên Viên 2
#373 Chương 373
#374 Chương 374: Giang hải vương phi qua đời 1
#375 Chương 375: Giang hải vương phi qua đời 2
#376 Chương 376: Thu hoạch bất ngờ 1
#377 Chương 377: Thu hoạch bất ngờ 2
#378 Chương 378: Dạy dỗ Tiếu Nhiên
#379 Chương 379
#380 Chương 380
#381 Chương 381
#382 Chương 382
#383 Chương 383
#384 Chương 384
#385 Chương 385
#386 Chương 386
#387 Chương 387
#388 Chương 388
#389 Chương 389
#390 Chương 390
#391 Chương 391
#392 Chương 392
#393 Chương 393
#394 Chương 394
#395 Chương 395
#396 Chương 396
#397 Chương 397
#398 Chương 398
#399 Chương 399
#400 Chương 400
#401 Chương 401
#402 Chương 402
#403 Chương 403
#404 Chương 404: Đại kết cục 1 (Quyển 1)
#405 Chương 405: Đại kết cục 2 (Quyển 1)
#406 Chương 406: Đại kết cục 3 (thượng 2)
#407 Chương 407: Đại kết cục 4 (thượng 2)
#408 Chương 408: Đại kết cục 5 (thượng 3)
#409 Chương 409: Đại kết cục 6 (thượng 4)
#410 Chương 410: Đại kết cục (hạ 1)
#411 Chương 411: Đại kết cục (hạ 2)
#412 Chương 412: Đại kết cục (hạ 3)
#413 Chương 413: Đại kết cục (hạ 4)
#414 Chương 414: Đại kết cục (hạ hoàn)
#415 Chương 415: Ngoại truyện 1
#416 Chương 416: Ngoại truyện 2
#417 Chương 417: Ngoại truyện 3 (HOÀN)