Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Tư Cách Để Yêu Anh FULL

Dịch Trung Quốc Manga 24 chapters 70,972 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Bá đạo chiếm hữu cường công, Mỹ mạo thâm tình nhược thụ, Có H. có Ngược.


Bối cảnh Sài gòn 2017. 


Tôi có tư cách gì để yêu anh ta? Tư cách của một tên Gay rẻ mạt sao? rn Đến tư cách lau giày cho anh ta, tôi cũng chưa chắc có...