Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Tứ Đại Danh Bổ Tẩu Long Xà - 四大名捕走龙蛇

Dịch Trung Quốc Manga 232 chapters 568,022 từ
Nguồn: tangthuvien.vn

Đây là một bộ trong Tứ Đại Danh Bổ hệ liệt của Ôn Thuỵ An, gồm 14 quyển:

1. Đàm Đình Hội

2. Toái Mộng Đao

3. Đại Trận Trượng

4. Khai Tạ Hoa

5. Bộ Lão Thử

6. Đả Lão Hổ

7. Viên Hầu Nguyệt

8. Tẩu Long Xà

9. Mãnh Quỷ Miếu

10. Bạch Cốt Tinh

11. Quỷ Môn Quan

12. Thiết Bố Sam

13. Đỗ Tiểu Nguyệt

14. Kim Chung Tráo


Sáu quyển đầu được nơi khác dịch. Tàng Thư Viện bắt đầu dịch từ quyển 7.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 1 : Vết máu trên Dã Khương hoa
#2 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 2 : Tình trong mưa
#3 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 3 : Đàm Đình chi chiến
#4 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 4 : Pháo hoa - Yến Tử - Kiếm
#5 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 5 : Sát niệm
#6 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 6 : Quan Đao khê quyết tử chiến
#7 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 7 : Chính là nàng ta
#8 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 8 : Ánh mắt
#9 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 9 : Tử hướng Lam Sơn
#10 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 10 : Máu nhuộm Cổ Kim Lan
#11 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 11 : Hoàng hôn hoảng hốt
#12 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 12 : Hoa của Bạch Hoa Hoa
#13 Quyển 1 - Đàm Đình Hội / Chương 13 : Tảo hứng nhân
#14 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 1 : Lãnh Huyết Hồng Đỗ Quyên
#15 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 2 : Thiết thủ phá trường đao
#16 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 3 : Minh Nguyệt Thanh Phong Khóa Hổ Giang
#17 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 4 : Tam Quản Sự Và Nhị Quản Gia
#18 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 5 : Một cái nháy mắt là bao lâu
#19 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 6 : Một cái tên đổi một cái mũi
#20 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 7 : Ánh trăng bên sông
#21 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 8 : Tay của thiết thủ, Kiếm của lãnh huyết
#22 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 9 : Một tiếng kêu
#23 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 10 : Sáu mươi tư cái ghế
#24 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 11 : Bảo đao mất tích
#25 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 12 : Bốn mươi hai thanh đơn đao hình dáng khác nhau
#26 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 13 : Thất hồn đao pháp
#27 Quyển 2 - Toái Mộng Đao / Chương 14 : Đao
#28 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 1 : Làm sao mưu sát Nhất Trượng Phong
#29 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 2 : Người nhặt hòn than nóng đỏ
#30 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 3 : Thập Nhị Đơn Y Kiếm
#31 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 4 : Người thần bí kẹp ô dưới nách
#32 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 5 : Sai lầm trong đêm gió
#33 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 6 : Thiên Hoa Hồ Điệp Hoắc Ngọc Thi
#34 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 7 : Nụ cười của Hoắc Chử Tuyền
#35 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 8 : Tên trên mộ bia
#36 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 9 : Ai hạ độc thủ
#37 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 10 : Cao thủ mặt vàng dưới ô
#38 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 11 : Đối trận
#39 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 12 : Trận chiến
#40 Quyển 3 - Đại Trận Trượng / Chương 13 : Trận vong
#41 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 1 : Quái Khách Trong Mưa
#42 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 2 : Phong - Vũ - Lôi - Điện
#43 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 3 : Ly Ly
#44 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 4 : Hóa Điệp
#45 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 5 : Kiếm Thần Tiêu Lượng
#46 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 6 : Quyết Chiến Dưới Hoàng Hoa Lục Diệp
#47 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 7 : Bá Vương Hoa
#48 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 8 : Đại Mộng Phương Giác Hiểu
#49 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 9 : Phá Trận
#50 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 10 : Đại Mộng Thần Kiếm
#51 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 11 : Triệu Thiên Hiệp
#52 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 12 : Đại Văn Lý
#53 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 13 : Hỏa Hoa
#54 Quyển 4 - Khai Tạ Hoa / Chương 14 : Hắt Hơi Và Ngáp
#55 Quyển 5 - Bộ Lão Thử / Chương 1 : Sơn Mộng
#56 Quyển 5 - Bộ Lão Thử / Chương 2 : Đại Nhân Mắc Nạn
#57 Quyển 5 - Bộ Lão Thử / Chương 3 : Đạp khắp thanh sơn nhân vị lão
#58 Quyển 5 - Bộ Lão Thử / Chương 4 : Kiến trên băng
#59 Quyển 5 - Bộ Lão Thử / Chương 5 : Cá trên bờ
#60 Quyển 6 - Đả Lão Hổ / Chương 1 : Ám khí đấu ám khí
#61 Quyển 6 - Đả Lão Hổ / Chương 2 : Ám toán đấu ám toán
#62 Quyển 6 - Đả Lão Hổ / Chương 3 : Mạt lộ cuồng phong
#63 Quyển 6 - Đả Lão Hổ / Chương 4 : Trở mặt
#64 Quyển 6 - Đả Lão Hổ / Chương 5 : Đừng bao giờ nói chết
#65 Quyển 6 - Đả Lão Hổ / Chương 6 : Cần phải để y sống
#66 Quyển 6 - Đả Lão Hổ / Chương 7 : Lão mộng
#67 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 1 : Đồng ngôn vô kỵ
#68 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 2 : Cao thủ hộ vệ cao thủ đi gặp cao thủ
#69 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 3 : Nam nhân đốt quần
#70 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 4 : Nhiếp Thanh
#71 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 5 : Tứ Phân Bán đường - Ngũ Liệt Thần Quân
#72 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 6 : Một đêm, doanh trống rỗng!
#73 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 7 : Ngươi là Vương Phi!
#74 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 8 : Ta là Vương Phi?!
#75 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 9 : Ai là Vương Phi!
#76 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 10 : Người nào cũng không phải là Vương Phi!
#77 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 11 : Diễm Mộng
#78 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 12 : Độc Cô Nhất Vị bất độc cô nhất vị
#79 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 13 : Vạc rượu trồi lên Chu Sát Gia
#80 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 14 : Nữ nhân mài đao hàng đêm
#81 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 15 : Loã nữ mài đao, 'sàn sạt, sàn sạt!'
#82 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 16 : Nửa thùng nước
#83 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 17 : Đêm phủ hoang sơn
#84 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 18 : Trăng lung tinh, tâm hoảng hốt
#85 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 19 : Y mộng
#86 Quyển 7 - Viên Hầu Nguyệt / Chương 20 : Ỷ mộng
#87 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 1 : Theo nàng một nẻo hoang lương
#88 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 2 : Chân nhân lộ tướng
#89 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 3 : Nước bọt của ma quỷ
#90 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 4 : Phi thi dưới trăng
#91 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 5 : Đêm nay ta đợi ngươi!
#92 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 6 : Môi thần
#93 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 7 : Lộ viễn khách điếm
#94 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 8 : Địch nhân các nàng không phải là người!
#95 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 9 : Không khách cũng là điếm!
#96 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 10 : Ta tắm bằng lời ca
#97 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 11 : Đêm càng khuya càng náo nhiệt!
#98 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 12 : Không khách cũng là quán!
#99 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 13 : Không thích cũng làm!
#100 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 14 : Không làm cũng thích!
#101 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 15 : Vừa bẩn, vừa hôi, Thiết Bố Sam!!
#102 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 16 : Thiên niên đoạn tục!
#103 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 17 : Lão hổ và quỷ!
#104 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 18 : Quỷ và Lão hổ!
#105 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 19 : Lạnh buốt người, tắm!
#106 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 20 : Quỷ cắn!
#107 Quyển 8 - Tẩu Long Xà / Chương 21 : Cắn quỷ!
#108 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 1 : Mẹ nàng là quỷ!
#109 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 2 : Không tắm cũng giội nước
#110 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 3 : Tìm quỷ không thấy
#111 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 4 : Quỷ sát
#112 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 5 : Sát quỷ
#113 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 6 : Gian nhà kỳ quái màu xanh đen
#114 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 7 : Quỷ mời
#115 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 8 : Mời quỷ
#116 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 9 : Hàng đêm chờ quỷ đến
#117 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 10 : Quỷ đánh quỷ
#118 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 11 : Người dọa người
#119 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 12 : Thần dọa thần
#120 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 13 : Quỷ thổi gió
#121 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 14 : Quỷ gió thổi
#122 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 15 : Quỷ quan môn
#123 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 16 : Bạch Biên Bức
#124 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 17 : Phi Thiên Lão Thử
#125 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 18 : Thần giữ cửa đầy bụi
#126 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 19 : Miếu cổ bay lượn
#127 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 20 : Cầu gỗ độc
#128 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 21 : Cầu mắt độc
#129 Quyển 9 - Mãnh Quỷ Miếu / Chương 22 : Đường Dương Quan
#130 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 1 : Hỏi thế gian ngốc là thứ gì
#131 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 2 : Dùng tuyết lấp giếng
#132 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 3 : Trâu gảy tai đàn
#133 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 4 : Người màu xanh nước màu xanh
#134 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 5 : Chiếc lưỡi dài rộng
#135 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 6 : Hoa bươm bướm
#136 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 7 : Cửa ải là để xông qua
#137 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 8 : Bươm bướm hoa
#138 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 9 : Đêm đã tới quỷ còn xa sao?
#139 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 10 : Xanh và sống
#140 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 11 : Hồng và chết
#141 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 12 : Mở màn tối tăm
#142 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 13 : Chớp nhoáng
#143 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 14 : Đao vào mặt
#144 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 15 : Quan tài bảo vệ nhau
#145 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 16 : Rơi xuống sáng ngời
#146 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 17 : Treo giữa trời
#147 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 18 : Chém xuống đầu
#148 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 19 : Tĩnh
#149 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 20 : Mở quan tài
#150 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 21 : Tổ Yến
#151 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 22 : Đầu trâu mặt ngựa
#152 Quyển 10 - Bạch Cốt Tinh / Chương 23 : Đường xuống suối vàng
#153 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 1 : Vừa rồi gió thật lớn
#154 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 2 : Nó đã đi vào rồi
#155 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 3 : Giấc mộng giống nhau nữ quỷ trong mộng giống nhau
#156 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 4 : Không phải người gõ cửa
#157 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 5 : Từ đáy quan tài đến trong giếng
#158 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 6 : Thức tình cuồng
#159 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 7 : Một mỹ nữ gian xảo
#160 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 8 : Dư Ngư khác biệt
#161 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 9 : Phụ nữ Lương gia
#162 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 10 : Tình nhân trong mộng say rượu
#163 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 11 : Trong phòng không có người
#164 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 12 : Tóc
#165 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 13 : Người
#166 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 14 : Đầu
#167 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 15 : Trả đầu cho ta
#168 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 16 : Tay
#169 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 17 : Đèn
#170 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 18 : Chờ quỷ đến
#171 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 19 : Quỷ hồn
#172 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 20 : Ối!
#173 Quyển 11 - Quỷ Môn Quan / Chương 21 : Yêu nữ
#174 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 1 : Đường suối vàng đường không xa
#175 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 2 : Trước mặt là một đao
#176 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 3 : Mũi chó và bướm vàng
#177 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 4 : Thình thình thình thình thình thình
#178 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 5 : Bò
#179 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 6 : Không có đường mới đi thành đường
#180 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 7 : Khi Vô Tình gặp phải Mai Hồng
#181 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 8 : Trải qua sai lầm mới có thể tỉnh ngộ
#182 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 9 : Ánh trăng
#183 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 10 : Có ánh sáng là có hi vọng?
#184 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 11 : Chỉ cần bò dậy nhiều hơn ngã xuống một lần
#185 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 12 : Động miệng và động tay
#186 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 13 : Hùng tâm và dã tâm
#187 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 14 : Băng Thiên Tuyết
#188 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 15 : Súy Đầu Lam
#189 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 16 : Một miếng thịt
#190 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 17 : Quỷ Vương Truy Mệnh Thiết Bố Sam
#191 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 18 : Có người
#192 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 19 : Tam Điểm Tận Lộ
#193 Quyển 12 - Thiết Bố Sam / Chương 20 : Một điểm đỏ
#194 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 1 : Có án rồi
#195 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 2 : Dừng tay
#196 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 3 : Dám làm không thích làm
#197 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 4 : Thời khắc sống chết luận đầu rùa
#198 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 5 : Kiếm không đến hai đao không đi một
#199 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 6 : Tín vật
#200 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 7 : Hiểu ngầm
#201 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 8 : Tảng đá mỹ lệ
#202 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 9 : Giận của quỷ thần oán của người
#203 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 10 : Ta muốn đối phó cả màn đêm không phải chỉ một con chuột
#204 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 11 : Ba không
#205 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 12 : Nhìn nghe hỏi sờ
#206 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 13 : Người tới là ai
#207 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 14 : Răng trắng trong đêm tối
#208 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 15 : Con sói tham lam
#209 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 16 : Phong lưu là lưu tình khắp nơi
#210 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 17 : Ngươi tuyệt tình cho nên ta tuyệt tình
#211 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 18 : Hạ lưu là lưu tinh khắp nơi
#212 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 19 : Yêu nhau không dám nguyện cùng bay
#213 Quyển 13 - Đỗ Tiểu Nguyệt / Chương 20 : Phá Lạn Vương
#214 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 1 : Bùn nhão
#215 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 2 : Nữ bằng hữu sát thủ của hắn
#216 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 3 : Ý niệm nhân từ chính là ý niệm sai lầm
#217 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 4 : Gửi gắm vua còn nhỏ
#218 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 5 : Thất Hồn Toái Mộng đệ nhất đao
#219 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 6 : Có thể giao vận mệnh quốc gia
#220 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 7 : Thân dưới của nàng
#221 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 8 : Ba người liên thông
#222 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 9 : Nếu giết phải giết đến máu chảy thành sông
#223 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 10 : Nếu loạn phải loạn đến quỷ khóc thần gào
#224 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 11 : Nhận thua càng đáng buồn hơn thua
#225 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 12 : Dám yêu không dám làm
#226 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 13 : Dám làm dám yêu
#227 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 14 : Người nọ vẫn ở trong bóng tối không cử động
#228 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 15 : Là thần hay ma đều chém hết
#229 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 16 : Nguy hiểm bao vây
#230 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 17 : Giải nguy
#231 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 18 : Che ngực
#232 Quyển 14 - Kim Chung Tráo / Chương 19 : Mùa thu này không nhân tính