Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
6 hours ago, 08/12/2021

Tu Tiên Khấu Trường Sinh - 修仙叩长生

Convert Trung Quốc Web Novel 168 chapters 425344 từ
Nguồn: tangthuvien.vn
Tác giả: Chấn Sí Đích Mã Nghĩ

Giới thiệu nội dung: [ nguyên trấp nguyên vị phàm nhân tu tiên, cùng trời tranh mệnh được hưởng trường sinh ]Một sơn thôn thiếu niên, bởi vì cơ duyên xảo hợp đến Thiên Phỉ quả tàn dịch, từ đó đạp lên tiên lộ, lấy Tam linh mạch vụng về tư chất, không ngừng chăm chỉ khổ tu, lại có một tàn khốc sự tình, phát sinh ở trên người thiếu niên...

Danh sách Chapters

Chapter ⇵

      Ebook Generate