Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Tự Truyện Tâm Linh - Nghiệp Âm FULL

Dịch Trung Quốc Manga 38 chapters 83,392 từ
Nguồn: truyenfull.vn
Tự truyện tâm linh - Nghiệp âm là tuyển tập bao gồm các mẩu truyện ngắn, có thật trong cuộc đời của tác giả.

Nhân vật chính của truyện là người có một "dị năng bẩm sinh" về thế giới tâm linh.

Khi mà con người ta luôn tò mò về thế giới tâm linh thì nhân vật chính của câu truyện lại sống trong thế giới chứa đầy những điều tâm linh kỳ bí. 

Muốn khám phá thế giới của các linh hồn, yêu ma quỷ quái thì mời các bạn đón đọc và theo dõi bước chân của nhân vật chính nhé.

Danh sách Chapters

id Name
#1 Quyển 1 - Chương 1: Cội nguồn
#2 Quyển 1 - Chương 2: Diện kiến
#3 Quyển 1 - Chương 3: Diện kiến - Tiếp
#4 Quyển 1 - Chương 4: Diện kiến, tiếp
#5 Quyển 1 - Chương 5: Diện kiến, tiếp
#6 Quyển 1 - Chương 6: Diện kiến, tiếp
#7 Quyển 1 - Chương 7: Diện kiến, tiếp
#8 Quyển 1 - Chương 8: Tầm sư học đạo
#9 Quyển 1 - Chương 9: Tầm sư học đạo, tiếp
#10 Quyển 1 - Chương 10: Tầm sự học đạo, tiếp
#11 Quyển 1 - Chương 11: Tầm sư học đạo, tiếp
#12 Quyển 1 - Chương 12: Tầm sự học đạo, tiếp
#13 Quyển 1 - Chương 13: Tầm sư học đạo, tiếp
#14 Quyển 1 - Chương 14: Tầm sư học đạo, tiếp
#15 Quyển 1 - Chương 15: Tầm sư học đạo, tiếp ..
#16 Quyển 1 - Chương 16: Tầm sư học đạo, tiếp ...
#17 Quyển 1 - Chương 17: Tầm sư học đạo, tiếp..
#18 Quyển 1 - Chương 18: Tầm sự học đạo, tiếp..
#19 Quyển 1 - Chương 19: Tầm sư học đạo, hồi kết của một linh hồn ..
#20 Quyển 1 - Chương 20: Hồi kết của một linh hồn - Âm luật và thiên định
#21 Quyển 2 - Chương 1: Điềm báo
#22 Quyển 2 - Chương 2: Hữu hảo nhân miêu
#23 Quyển 2 - Chương 3: Hảo hữu nhân miêu, báo ơn
#24 Quyển 2 - Chương 4: Công Chúa Thiên Chân
#25 Quyển 2 - Chương 5: Cố nhân
#26 Quyển 2 - Chương 6: Quỷ mị
#27 Quyển 2 - Chương 7: Kiếp cô liêu
#28 Quyển 2 - Chương 8: Lấy ơn báo oán
#29 Quyển 2 - Chương 9: Ngọn ngành câu chuyện
#30 Quyển 2 - Chương 10: Trùng phùng cố hảo
#31 Quyển 2 - Chương 11: Trần gia bảo vật
#32 Quyển 2 - Chương 12: Trùng phùng cố hảo, tiếp
#33 Quyển 2 - Chương 13: Cô Bé Thượng Ngàn
#34 Quyển 2 - Chương 14: Chỉ còn lại những đau thương
#35 Quyển 2 - Chương 15: Binh Biến Trần Triều
#36 Quyển 2 - Chương 16: Lộ diện
#37 Quyển 2 - Chương 17: Quẻ bói hầu tiên
#38 Quyển 2 - Chương 18: Đại phá vạn vọng trận