Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 02/09/2020

Ultimate Antihero

アルティメット・アンチヒーロー

Dịch Nhật Bản Manga 47 chapters 234,864 từ
Nguồn: hako.re

Kamishiro Homura là một anh hùng đã tự mình tiêu diệt kẻ xâm lăng tới từ thế giới khác <Quỷ Vương> , kẻ đã phá hủy nền quân sự trên toàn thế giới. Tuy nhiên sức mạnh quá bá đã khiến anh bị những người có ảnh hưởng tẩy chay và đày ải khỏi xã hội bằng cách gắn cho tội danh [Kẻ phản bội]. Một vài năm sau đó, vì lý do nào đó Homura bước vào học viện ma thuật và chăm lo cho các cô gái bị chế nhạo là [ trung đội ‘feeder’ ] … !? Đây là sự kiện mở màn cho một câu chuyện kỳ ảo với chàng trai trẻ tuổi bất khả chiến bại, không có địch thủ, nơi mà không ai kể cả thù hay địch theo kịp anh, chàng trai trẻ, người sớm hay muộn sẽ được ca tụng là đấng cứu thế của toàn nhân loại.

(Copy và paste bản dịch từ Valvrare team)

Danh sách Chapters

id Name
#1 Tập 1 / Minh Hoạ
#2 Tập 1 / Mở Đầu
#3 Tập 1 / Chương 1
#4 Tập 1 / Chương 2
#5 Tập 1 / Chương 3
#6 Tập 1 / Chương 4
#7 Tập 1 / Chương 5
#8 Tập 1 / Chương kết
#9 Tập 2 / Minh Họa
#10 Tập 2 / Mở đầu
#11 Tập 2 / Chương 1
#12 Tập 2 / Chương 2
#13 Tập 2 / Chương 3 (part 1)
#14 Tập 2 / Chương 3 (part 2 + part 3)
#15 Tập 2 / Chương 3 (part 4)
#16 VOL 2 / Chương 3 Part 5
#17 VOL 2 / chap 3 part 6
#18 VOL 2 / chap 3 part 7 ( short part )
#19 VOL 2 / chap 3 part 8
#20 VOL 2 / chap 3 part 9 ( lại 1 short part nữa )
#21 VOL 2 / Phần kết
#22 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Minh họa
#23 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Mở đầu
#24 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Chương 1 (Phần 1)
#25 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Chương 1 (Phần 2 + 3)
#26 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Chương 2 (Phần 1 tới 5)
#27 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Chương 2 (Phần 6 tới 10)
#28 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Chương 3 (Phần 1 tới 5)
#29 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Chương 3 (Phần 6)
#30 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Chương 3 (Phần 7 và 8)
#31 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Chương 3 (Phần 9 và 10)
#32 Tập 3: Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông / Kết thúc
#33 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Minh hoạ
#34 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Mở đầu
#35 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Chương 1 (Phần 1 tới 3)
#36 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Chương 1 (Phần 4 tới 6)
#37 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Chương 2
#38 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Chương 3 (Phần 1 tới 4)
#39 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Chương 3 (Phần 5 tới 9)
#40 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Chương 4 (Phần 1 tới 2)
#41 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Chương 4 (Phần 3 tới 5)
#42 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Chương cuối
#43 Tập 4: Tối Thượng Tiểu Ngã / Kết thúc
#44 Tập 2: Nữ Hoàng Yêu Tinh và Một Triệu Kẻ Địch / Chương 3 (Phần 1 tới 3)
#45 Tập 2: Nữ Hoàng Yêu Tinh và Một Triệu Kẻ Địch / Chương 3 (Phần 4 tới 6)
#46 Tập 2: Nữ Hoàng Yêu Tinh và Một Triệu Kẻ Địch / Chương 3 (Phần 7 tới 9)
#47 Tập 2: Nữ Hoàng Yêu Tinh và Một Triệu Kẻ Địch / Kết thúc