Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
5 months, 4 weeks ago, 01/09/2020

Uổng Công Tính Kế FULL

Dịch Trung Quốc Manga 73 chapters 190,914 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng

Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn

Số Chương: 72


"Kỷ Tiểu Ly!" Trần Ngộ Bạch đè người bên dưới, cắn răng nghiến lợi: "Rốt cuộc là đời trước ta thiếu nàng cái gì?!"


"không...... không biết...... Nhưng mà...... Chàng cũng không biết sao? không phải chàng là thầy bói sao?"


Đường đườnh là quốc sư đại nhân, uy vọng và bao nhiêu người kính trọng là thế, không ngờ lại bại dưới tay một thiếu nữ.


Nằm trên giường hàn ngọc ngàn năm nhưng Kỷ Tiểu Ly cảm thấy nó không hề lạnh lẽo bằng khí thế phát ra từ người nam nhân này.


"Ta là Quốc sư! Quốc sư đại nhân! không được gọi ta là thầy bói nữa!"

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1
#2 Chương 1-2: Phiên ngoại sính lễ《 Khanh vốn là giai nhân 》
#3 Chương 2: Mười năm sau
#4 Chương 3
#5 Chương 4
#6 Chương 5
#7 Chương 6
#8 Chương 7
#9 Chương 8
#10 Chương 9
#11 Chương 10
#12 Chương 11
#13 Chương 12
#14 Chương 13
#15 Chương 14
#16 Chương 15
#17 Chương 16
#18 Chương 17
#19 Chương 18
#20 Chương 19
#21 Chương 20
#22 Chương 21
#23 Chương 22
#24 Chương 23
#25 Chương 24
#26 Chương 25
#27 Chương 26
#28 Chương 27
#29 Chương 28
#30 Chương 29
#31 Chương 30
#32 Chương 31
#33 Chương 32
#34 Chương 33
#35 Chương 34
#36 Chương 35
#37 Chương 36
#38 Chương 37
#39 Chương 38
#40 Chương 39
#41 Chương 40
#42 Chương 41
#43 Chương 42
#44 Chương 43
#45 Chương 44
#46 Chương 45
#47 Chương 46
#48 Chương 47
#49 Chương 48
#50 Chương 49
#51 Chương 50
#52 Chương 51
#53 Chương 52
#54 Chương 53
#55 Chương 54
#56 Chương 55
#57 Chương 56
#58 Chương 57
#59 Chương 58
#60 Chương 59
#61 Chương 60
#62 Chương 61
#63 Chương 62
#64 Chương 63
#65 Chương 64
#66 Chương 65
#67 Chương 66
#68 Chương 67
#69 Chương 68
#70 Chương 69
#71 Chương 70
#72 Chương 71
#73 Chương 72