Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months ago, 01/09/2020

Vu Thần Kỷ FULL

Dịch Trung Quốc Manga 1,903 chapters 3,236,190 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Dịch giả: Ntm


Khi những thứ ở quá khứ trở thành truyền thuyết


Khi truyền thuyết trở thành những câu chuyện thần thoại


Khi những câu chuyện thần thoại dần bị lãng quên


Khi tất cả bị cát bụi thời gian lướt qua xóa nhòa...


Danh tự của chúng ta, những mẩu chuyện của chúng ta, chúng vẫn được lưu truyền trong dòng sông năm tháng.


Giống như mặt trời trên xa tít tắm, vĩnh viễn chiếu rọi đại địa, mãi mãi không tắt.


Hãy luôn nhớ, từng có một đám người như thế, bọn họ luôn ngẩng đầu đứng thẳng, đỉnh thiên lập địa, không bao giờ chịu quỳ gối hay lùi bước trước bất cứ ai.


Tay nắm sấm sét, chân đạp long xà, quyền phá đại địa, chưởng vỡ tinh nguyệt! Bọn họ chính là tổ tiên của chúng ta, là những người có cùng chung dòng máu, cùng chung huyết thống với chúng ta. Họ, được xưng là Vu, khi phá vỡ thời không thoát phá vũ trụ được gọi là Vu Thần!

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1-1: Tiết tử
#2 Chương 1-2: Thợ săn
#3 Chương 2: Ác ý
#4 Chương 3: Hẹn đấu
#5 Chương 4: Giao dịch
#6 Chương 5: Thu hoạch
#7 Chương 6: Cha mẹ
#8 Chương 7: Khiêu chiến
#9 Chương 8: Dị tộc
#10 Chương 9: Tính kế
#11 Chương 10: Cường sát
#12 Chương 11: Giá họa
#13 Chương 12: Xem xét
#14 Chương 13: Kinh sợ
#15 Chương 14: Chính nhật
#16 Chương 15: Tế tổ
#17 Chương 16: Huyết mạch
#18 Chương 17: Đại vu
#19 Chương 18: Bạo lực
#20 Chương 19: Vu bảo
#21 Chương 20: Ương ngạnh
#22 Chương 21: Kẻ địch
#23 Chương 22: Khương tuyết
#24 Chương 23: Âm mưu
#25 Chương 24: Khế ước
#26 Chương 25: Tin tức
#27 Chương 26: Phục kích
#28 Chương 27: Hắc thủy
#29 Chương 28: Sung quân
#30 Chương 29: Thanh di
#31 Chương 30: Ngất
#32 Chương 31: Thức tỉnh
#33 Chương 32: Khê cốc
#34 Chương 33: Dã man
#35 Chương 34: Bốn mắt
#36 Chương 35: Vô giải
#37 Chương 36: Nguy cơ
#38 Chương 37: Con rối
#39 Chương 38: Nghịch tập
#40 Chương 39: Giằng co
#41 Chương 40: Phóng thích
#42 Chương 41: Cấu kết
#43 Chương 42: Ứng sách
#44 Chương 43: Thư kích
#45 Chương 44: Thống sát
#46 Chương 45: Bức bách
#47 Chương 46: Tiểu tỏa
#48 Chương 47: Tán loạn
#49 Chương 48: Khiển trách
#50 Chương 49: Khảo vấn
#51 Chương 50: Dư âm
#52 Chương 51: Cấu kết
#53 Chương 52: Sơ ngộ
#54 Chương 53: A bảo
#55 Chương 54: Tặng dược
#56 Chương 55: Đan dược
#57 Chương 56: Thức tỉnh
#58 Chương 57: Gặp được
#59 Chương 58: Phá kế
#60 Chương 59: Cầu viện
#61 Chương 60: Viện binh
#62 Chương 61: Dã hỏa
#63 Chương 62: Bao vây
#64 Chương 63: Liên quân
#65 Chương 64: Gọi hồn
#66 Chương 65: Tựu kế
#67 Chương 66: Trọng kích
#68 Chương 67: Cạm bẫy
#69 Chương 68: Dung tuyết
#70 Chương 69: Tàn sát
#71 Chương 70: Trừng mắt
#72 Chương 71: Áp chế
#73 Chương 72: Sô cẩu
#74 Chương 73: Hiến tế
#75 Chương 74: Huyết mạch
#76 Chương 75: Huynh đệ
#77 Chương 76: Đạo lý
#78 Chương 77: Tài sản riêng
#79 Chương 78: Gia nghiệp
#80 Chương 79: Mùa mưa
#81 Chương 80: Hành cung
#82 Chương 81: Man man
#83 Chương 82: Cận vệ
#84 Chương 83: Cậy mạnh
#85 Chương 84: Không phải con người
#86 Chương 85: Địa nhũ
#87 Chương 86: Thối thể
#88 Chương 87: Điên cuồng
#89 Chương 88: Chạy trốn
#90 Chương 89: Huyết nguyệt
#91 Chương 90: Khai thiên
#92 Chương 91: Đào vong
#93 Chương 92: Thương thế
#94 Chương 93: Đào sát
#95 Chương 94: Bác sát
#96 Chương 95: Sát quỷ
#97 Chương 96: Sơ sát
#98 Chương 97: Khốn cảnh
#99 Chương 98: Đế mộ
#100 Chương 99: Toái dao
#101 Chương 100: Đại thúc
#102 Chương 101: Văn mệnh
#103 Chương 102: Trở về
#104 Chương 103: Đan kiếp
#105 Chương 104: Kinh văn
#106 Chương 105: Vấn tội
#107 Chương 106: Thần vệ
#108 Chương 107: Ra sức đánh
#109 Chương 108: Khởi binh
#110 Chương 109: Truyền tin
#111 Chương 110: Tin dữ
#112 Chương 111: Mượn tiền
#113 Chương 112: Cường công
#114 Chương 113: Vây thành
#115 Chương 114: Thảm thiết
#116 Chương 115: Nam hạ
#117 Chương 116: Đạo hữu
#118 Chương 117: Dừng bước
#119 Chương 118: Có duyên
#120 Chương 119: Cường tập
#121 Chương 120: Thần quốc
#122 Chương 121: Thái tử
#123 Chương 122: Đồng cung
#124 Chương 123: Xuất chinh
#125 Chương 124: Diệt khẩu
#126 Chương 125: Tranh chấp
#127 Chương 126: Quét ngang
#128 Chương 127: Chử hải
#129 Chương 128: Đánh cuộc
#130 Chương 129: Di vật
#131 Chương 130: Một người
#132 Chương 131: Xông trận
#133 Chương 132: Phá trận
#134 Chương 133: Về nhà
#135 Chương 134: Dị biến
#136 Chương 135: Mạch mới
#137 Chương 136: Quyền tranh
#138 Chương 137: Biến hóa
#139 Chương 138: Mời
#140 Chương 139: Thương đội
#141 Chương 140: Thở dài
#142 Chương 141: Dị khách
#143 Chương 142: Xung đột
#144 Chương 143: Thú tập
#145 Chương 144: Ảnh tập
#146 Chương 145: Huyết chú
#147 Chương 146: Nhiệt tâm
#148 Chương 147: Hiểm ác
#149 Chương 148: Đòi mạng
#150 Chương 149: Man khí
#151 Chương 150: Lữ đồ
#152 Chương 151: Chinh thuế
#153 Chương 152: Nhân thuế
#154 Chương 153: Mạnh mẽ bắt
#155 Chương 154: Liên trảm
#156 Chương 155: Hủy thuyền
#157 Chương 156: Lập bia
#158 Chương 157: Trung lục
#159 Chương 158: Ốc thổ
#160 Chương 159: Văn minh
#161 Chương 160: Tri thức
#162 Chương 161: Khai thác
#163 Chương 162: Chinh phục
#164 Chương 163: Phong ma
#165 Chương 164: Bạo lực
#166 Chương 165: Phá giáp
#167 Chương 166: Giáo huấn
#168 Chương 167: Bạn cũ
#169 Chương 168: Vu điện
#170 Chương 169: Học đồ
#171 Chương 170: Lựa chọn
#172 Chương 171: Quyết định
#173 Chương 172: Tiềm tu
#174 Chương 173: Thái ti
#175 Chương 174: Khương dũng
#176 Chương 175: Công địch
#177 Chương 176: Minh hội
#178 Chương 177: Ngạo khí
#179 Chương 178: Chọc giận
#180 Chương 179: Đoạt mệnh
#181 Chương 180: Thiếu ti
#182 Chương 181: Mệnh khí
#183 Chương 182: Thương nghị
#184 Chương 183: Bằng hữu
#185 Chương 184: Vây khốn
#186 Chương 185: Ám tiễn
#187 Chương 186: Bễ nghễ
#188 Chương 187: Hợp tác
#189 Chương 188: Tiễn sát
#190 Chương 189: Kết giao
#191 Chương 190: Tử chú
#192 Chương 191: Nhiệm vụ
#193 Chương 192: Gặp lại
#194 Chương 193: Kết đội
#195 Chương 194: Mậu sơn
#196 Chương 195: Đại vu
#197 Chương 196: Ảnh thứ
#198 Chương 197: Quang ảnh
#199 Chương 198: Đánh chết
#200 Chương 199: Dạ tiễn
#201 Chương 200: Cầu phúc
#202 Chương 201: Độc vũ
#203 Chương 202: Phóng thích
#204 Chương 203: Chúc long
#205 Chương 204: Họa phúc
#206 Chương 205: Nô lệ
#207 Chương 206: Ác trùng
#208 Chương 207: Trùng sào
#209 Chương 208: Trùng nô
#210 Chương 209: Tinh quặng
#211 Chương 210: Liệt sơn
#212 Chương 211: Khốn cảnh
#213 Chương 212: Dị cảnh
#214 Chương 213: Thánh binh
#215 Chương 214: Quán thể
#216 Chương 215: Đại cục
#217 Chương 216: Chấp sự
#218 Chương 217: Đế tử
#219 Chương 218: Vu cáo ngược
#220 Chương 219: Vô ưu
#221 Chương 220: Vô sỉ
#222 Chương 221: Đối sách
#223 Chương 222: Chặn lại
#224 Chương 223: Cung tố
#225 Chương 224: Vận rủi
#226 Chương 225: Xui xẻo
#227 Chương 226: Tin chết người
#228 Chương 227: Chết bất đắc kỳ tử
#229 Chương 228: Hợp ô
#230 Chương 229: Khổ tuyền
#231 Chương 230: Kỳ kỹ
#232 Chương 231: Sùng bá
#233 Chương 232: Yết kiến
#234 Chương 233: Đối chọi
#235 Chương 234: Bắt giữ
#236 Chương 235: Nhà giam
#237 Chương 236: Truyền đạo
#238 Chương 237: Hải trãi
#239 Chương 238: Quy linh
#240 Chương 239: Phẩm cầm
#241 Chương 240: Giết ngao
#242 Chương 241: Độ hóa
#243 Chương 242: A kháng
#244 Chương 243: Hoặc tâm
#245 Chương 244: Trấn áp
#246 Chương 245: Bá đạo
#247 Chương 246: Lật bàn
#248 Chương 247: Tòng quân
#249 Chương 248: Một bổng
#250 Chương 249: Tặng bảo
#251 Chương 250: Xao định
#252 Chương 251: Ngu triều
#253 Chương 252: Xích phản
#254 Chương 253: Kì binh
#255 Chương 254: Gặp gỡ
#256 Chương 255: Dân chạy nạn
#257 Chương 256: Truy binh
#258 Chương 257: Tiểu tỏa
#259 Chương 258: Cận chiến
#260 Chương 259: Huyết lực
#261 Chương 260: Ác huyết
#262 Chương 261: Phục giết
#263 Chương 262: Thần cung
#264 Chương 263: Trùng trận
#265 Chương 264: Khẩn cấp
#266 Chương 265: Khương dũng
#267 Chương 266: Tình báo
#268 Chương 267: Ấp trứng
#269 Chương 268: Trùng hải
#270 Chương 269: Đầu hàng
#271 Chương 270: Trùng khôi
#272 Chương 271: Trùng tập
#273 Chương 272: Chọc giận
#274 Chương 273: Bố trận
#275 Chương 274: Vô năng
#276 Chương 275: Quyết tâm
#277 Chương 276: Huyết lãng
#278 Chương 277: Nhiên huyết
#279 Chương 278: Vây kín
#280 Chương 279: Lão nha
#281 Chương 280: Khai chiến
#282 Chương 281: Huyết tinh
#283 Chương 282: Tàn khốc
#284 Chương 283: Vây đánh
#285 Chương 284: Vương chiến
#286 Chương 285: Vây xem
#287 Chương 286: Diêm la
#288 Chương 287: Gặp quỷ
#289 Chương 288: Loạn chiến
#290 Chương 289: Tái chiến
#291 Chương 290: Tán loạn
#292 Chương 291: Truyền tống
#293 Chương 292: Phản kích
#294 Chương 293: Lui binh
#295 Chương 294: Cường địch
#296 Chương 295: Đinh đầu
#297 Chương 296: Gian tế
#298 Chương 297: Một mũi tên
#299 Chương 298: Hai mũi tên
#300 Chương 299: Thu đồ Đệ
#301 Chương 300: Vũ dư
#302 Chương 301: Luận khí
#303 Chương 302: Luyện khí
#304 Chương 303: Truyền pháp
#305 Chương 304: Ngộ trận
#306 Chương 305: Kinh sợ
#307 Chương 306: Chú sư
#308 Chương 307: Đấu chú
#309 Chương 308: Cuồng nộ
#310 Chương 309: Cứu vớt
#311 Chương 310: Cơ mạch
#312 Chương 311: Thực lực
#313 Chương 312: Đồng tộc
#314 Chương 313: Nô dân
#315 Chương 314: Sậu biến
#316 Chương 315: Đánh lén
#317 Chương 316: Trận sư
#318 Chương 317: Đối thương
#319 Chương 318: Phi chùy
#320 Chương 319: Khởi trận
#321 Chương 320: Trận sát
#322 Chương 321: Trận độn
#323 Chương 322: Truy đổ
#324 Chương 323: Bắt được
#325 Chương 324: Sát đế
#326 Chương 325: Sát phu
#327 Chương 326: Chấn động
#328 Chương 327: Nô tâm
#329 Chương 328: Răn dạy
#330 Chương 329: Gian ngoan
#331 Chương 330: Giải thoát
#332 Chương 331: Hỏa châu
#333 Chương 332: Tám ngàn
#334 Chương 333: Chuộc về
#335 Chương 334: Vinh dự
#336 Chương 335: Đau giết
#337 Chương 336: Giá trên trời
#338 Chương 337: Vơ vét tài sản
#339 Chương 338: Dụ dỗ
#340 Chương 339: Kế hoạch
#341 Chương 340: Kiếm trận
#342 Chương 341: Gánh trách nhiệm
#343 Chương 342: Thu đồ Đệ
#344 Chương 343: Chợ
#345 Chương 344: Hắc thị
#346 Chương 345: Kinh hãi
#347 Chương 346: Cường bán
#348 Chương 347: Kiền đàm
#349 Chương 348: Dã man
#350 Chương 349: Cách nói
#351 Chương 350: Chiếm lý
#352 Chương 351: Cừu địch
#353 Chương 352: Tiễn vệ
#354 Chương 353: Trúng tên
#355 Chương 354: Bị bắt
#356 Chương 355: Xung đột
#357 Chương 356: Lôi trận
#358 Chương 357: Sậu biến
#359 Chương 358: Tiễn vương
#360 Chương 359: Thanh điểu
#361 Chương 360: Không địch lại
#362 Chương 361: Tinh huyết
#363 Chương 362: Thác mạch
#364 Chương 363: Đồng lòng
#365 Chương 364: Vây bắt
#366 Chương 365: Tranh đoạt
#367 Chương 366: Long tộc
#368 Chương 367: Thổ hào
#369 Chương 368: Nhặt được
#370 Chương 369: Dọa lui
#371 Chương 370: Vu lão
#372 Chương 371: Nội điện
#373 Chương 372: Vu sư
#374 Chương 373: Tin tức
#375 Chương 374: Thụ vương
#376 Chương 375: Du thuyết
#377 Chương 376: Bản tâm
#378 Chương 377: Xâm nhập
#379 Chương 378: Cao ngạo
#380 Chương 379: Cái tát
#381 Chương 380: Giận dữ
#382 Chương 381: Thanh mai
#383 Chương 382: Diêm la
#384 Chương 383: Kiếm
#385 Chương 384: Quân bị
#386 Chương 385: Thành giao
#387 Chương 386: Phát động
#388 Chương 387: Diễn trò
#389 Chương 388: Đại kịch
#390 Chương 389: Xâm nhập
#391 Chương 390: Bố trận
#392 Chương 391: Cừu cũ
#393 Chương 392: Tổn hại nhỏ
#394 Chương 393: Vây thành
#395 Chương 394: Bắt sống
#396 Chương 395: Khí thành
#397 Chương 396: Huyết nhị
#398 Chương 397: Tiến bộ
#399 Chương 398: Khống chế
#400 Chương 399: Phổ độ
#401 Chương 400: Quy phản
#402 Chương 401: Ngứa tay
#403 Chương 402: Tới gần
#404 Chương 403: Xuất kiếm
#405 Chương 404: Kiếm sát
#406 Chương 405: Yêu quân
#407 Chương 406: Quay giáo
#408 Chương 407: Khiếp sợ
#409 Chương 408: Giáp công
#410 Chương 409: Minh nguyệt
#411 Chương 410: Chiếm công
#412 Chương 411: Minh sát
#413 Chương 412: Công trận
#414 Chương 413: Trận đấu
#415 Chương 414: Tuyệt âm
#416 Chương 415: Đế tranh
#417 Chương 416: Giáo tranh
#418 Chương 417: Trảm thi
#419 Chương 418: Kiếm vũ
#420 Chương 419: Nghịch chuyển
#421 Chương 420: Thu binh
#422 Chương 421: Công đức
#423 Chương 422: Thần du
#424 Chương 423: Kiếm thương
#425 Chương 424: Sống lại
#426 Chương 425: Thay thế
#427 Chương 426: Trở về
#428 Chương 427: Hồi trình
#429 Chương 428: Rối loạn
#430 Chương 429: Nữ nô
#431 Chương 430: Đàn áp
#432 Chương 431: Hối lộ
#433 Chương 432: Đêm bắt
#434 Chương 433: Đối địch
#435 Chương 434: Thuấn di
#436 Chương 435: Thuận theo
#437 Chương 436: Lãng tộc
#438 Chương 437: Minh đoạt
#439 Chương 438: Bắt sống
#440 Chương 439: Cường thế
#441 Chương 440: Bát vương
#442 Chương 441: Gánh tội thay
#443 Chương 442: Hành cung
#444 Chương 443: Thanh tịnh
#445 Chương 444: Ác khách
#446 Chương 445: Lấy lại
#447 Chương 446: Ấu đả
#448 Chương 447: Quải khởi
#449 Chương 448: Đổ môn
#450 Chương 449: Triệu tập
#451 Chương 450: Tế trời
#452 Chương 451: Phong thưởng
#453 Chương 452: Chúc mừng
#454 Chương 453: Tiệc rượu
#455 Chương 454: Tạp hầu
#456 Chương 455: Ích địa
#457 Chương 456: Nhận tội
#458 Chương 457: Rượu đêm
#459 Chương 458: Đề nghị
#460 Chương 459: Tâm sự
#461 Chương 460: Tịch diệt
#462 Chương 461: Thi đạo nhân
#463 Chương 462: Ước định
#464 Chương 463: Mua đồ
#465 Chương 464: Đi chung đường
#466 Chương 465: Kéo tơ
#467 Chương 466: Làm kén
#468 Chương 467: Bàn căn
#469 Chương 468: Cứu để
#470 Chương 469: Tranh đoạt
#471 Chương 470: Hắc oa
#472 Chương 471: Huých tường
#473 Chương 472: Chuộc hồn
#474 Chương 473: Chú thể
#475 Chương 474: Hồi hồn
#476 Chương 475: Quy phụ
#477 Chương 476: Soán vị
#478 Chương 477: Cướp đường
#479 Chương 478: Trảm mai
#480 Chương 479: Chiêu hàng
#481 Chương 480: Hàng binh
#482 Chương 481: Nghiêu sơn
#483 Chương 482: Quy hoạch
#484 Chương 483: Phong thần
#485 Chương 484: Khoa nga
#486 Chương 485: Thần trận
#487 Chương 486: Phá thổ
#488 Chương 487: Manh nha
#489 Chương 488: Vi sư
#490 Chương 489: Đàn tràng
#491 Chương 490: Mật sứ
#492 Chương 491: Địch tập
#493 Chương 492: Lưu phỉ
#494 Chương 493: Tiến cống
#495 Chương 494: Hương nữ
#496 Chương 495: Trường sinh
#497 Chương 496: Mưu tính
#498 Chương 497: Noãn hương
#499 Chương 498: Vây xem
#500 Chương 499: Xử trí
#501 Chương 500: Đồ Cưới
#502 Chương 501: Đồ Đằng
#503 Chương 502: Chuyện xưa
#504 Chương 503: Ngộ đạo
#505 Chương 504: Giáo huấn
#506 Chương 505: Răn dạy
#507 Chương 506: Ly biệt
#508 Chương 507: Làm xong
#509 Chương 508: Cư dân
#510 Chương 509: Giáo vụ
#511 Chương 510: Thịnh vượng
#512 Chương 511: Cường thịnh
#513 Chương 512: Hạ chí
#514 Chương 513: Nha lược
#515 Chương 514: Nha nộ
#516 Chương 515: Nha tập
#517 Chương 516: Đạo cảnh
#518 Chương 517: Triều kiến
#519 Chương 518: Đạo ý
#520 Chương 519: Phục kích
#521 Chương 520: Bại đế
#522 Chương 521: Bắt giữ
#523 Chương 522: Tập thành
#524 Chương 523: Thủy công
#525 Chương 524: Kiên thành
#526 Chương 525: Loạn không
#527 Chương 526: Nhục nhã
#528 Chương 527: Lấy cớ
#529 Chương 528: Ngự trạng
#530 Chương 529: Phụ thân
#531 Chương 530: Kinh sợ
#532 Chương 531: Bồi tội
#533 Chương 532: Dạ đàm
#534 Chương 533: Lựa chọn
#535 Chương 534: Khóc lóc om sòm
#536 Chương 535: Áp chế
#537 Chương 536: Nói rõ lí lẽ
#538 Chương 537: Xao động
#539 Chương 538: Mờ mịt
#540 Chương 539: Phản phục
#541 Chương 540: Quyết liệt
#542 Chương 541: Xuất thế
#543 Chương 542: Theo nhau mà đến
#544 Chương 543: Nhắc nhở
#545 Chương 544: Bí mật Vu Vương
#546 Chương 545: Bí ẩn thượng cổ
#547 Chương 546: Chuẩn bị đột phá
#548 Chương 547: Thái dương tinh hỏa
#549 Chương 548: Đột phá thật lớn
#550 Chương 549: Ngưu đao
#551 Chương 550: Đối chọi gay gắt
#552 Chương 551: Tranh chấp
#553 Chương 552: Bát khâu già
#554 Chương 553: Tâm kế
#555 Chương 554: Công Tôn đế tử
#556 Chương 555: Sứ giả dị tộc
#557 Chương 556: Yêu chiến
#558 Chương 557: Chọn người
#559 Chương 558: Sư môn
#560 Chương 559: Huyền Đô tặng bảo
#561 Chương 560: Việc hôn nhân
#562 Chương 561: Nha Công tiến hóa
#563 Chương 562: Tiểu đỉnh thần kỳ
#564 Chương 563: Vạn vật sinh
#565 Chương 564: Tạo hóa lực
#566 Chương 565: Bốn phía mua
#567 Chương 566: Ti mệnh
#568 Chương 567: Ân trạch có thể đạt được
#569 Chương 568: Phượng tộc thiếu chủ
#570 Chương 569: Ân cừu năm cũ
#571 Chương 570: Lệnh triệu tập
#572 Chương 571: Huyền Vũ chiến xa
#573 Chương 572: Tử vong uy hiếp
#574 Chương 573: Huynh muội phản bội
#575 Chương 574: Tâm lý kinh sợ
#576 Chương 575: Phía trên thương thiên
#577 Chương 576: Phân biệt rõ ràng
#578 Chương 577: Một sét đánh giết
#579 Chương 578: Trọng điểm chú ý
#580 Chương 579: Thế giới săn giết
#581 Chương 580: Thông đạo vượt giới
#582 Chương 581: Tiến vào
#583 Chương 582: Thế giới sát khí
#584 Chương 583: Thế giới kỳ dị
#585 Chương 584: Thu hoạch phong phú
#586 Chương 585: Sai một ly
#587 Chương 586: Sinh vật trí tuệ
#588 Chương 587: Theo đuôi
#589 Chương 588: Đêm thăm dò đảo nhỏ
#590 Chương 589: Tù binh dân bản xứ
#591 Chương 590: Sứ giả thánh linh
#592 Chương 591: Sứ giả đại bại
#593 Chương 592: Thánh linh buông xuống
#594 Chương 593: Trốn vào đồng hoang mà đi
#595 Chương 594: Đều có gặp gỡ
#596 Chương 595: Cướp bóc
#597 Chương 596: Cướp bóc khí vận
#598 Chương 597: Quốc chiến
#599 Chương 598: Cùng Tang đế tử
#600 Chương 599: Cạm bẫy
#601 Chương 600: Người tới thánh địa
#602 Chương 601: Thánh địa
#603 Chương 602: Thân thể sống
#604 Chương 603: Thánh điện
#605 Chương 604: Thời cơ
#606 Chương 605: Thừa dịp loạn xâm nhập
#607 Chương 606: Ngu tộc bí ấn
#608 Chương 607: Đào hầm
#609 Chương 608: Nguy cơ tới gần
#610 Chương 609: Tổ linh hiện thế
#611 Chương 610: Tổ linh đuổi giết
#612 Chương 611: Tai ương cùng cá trong chậu
#613 Chương 612: Hà bá
#614 Chương 613: Tiểu tỏa Hà Bá
#615 Chương 614: Đánh lén cướp đoạt
#616 Chương 615: Đoạt lấy khóa giới
#617 Chương 616: Không thể buông tha
#618 Chương 617: Thi đạo nhân đánh lén
#619 Chương 618: Không gian tổ linh
#620 Chương 619: Thiên cơ
#621 Chương 620: Thiên Cơ trưởng lão
#622 Chương 621: Bất đắc dĩ mời
#623 Chương 622: Bất ngờ gặp lại
#624 Chương 623: Ẩn ưu
#625 Chương 624: Tranh đoạt khí vận
#626 Chương 625: Đấu pháp
#627 Chương 626: Khách quý thánh địa
#628 Chương 627: Đột kích quy mô
#629 Chương 628: Rồng bay phượng múa
#630 Chương 629: Liên hợp xâm nhập
#631 Chương 630: Một mảng hỗn loạn
#632 Chương 631: Công đức linh bảo
#633 Chương 632: Long phượng đa bảo
#634 Chương 633: Khẩn cấp quay vần
#635 Chương 634: Già tộc Ma Ảnh
#636 Chương 635: Đánh chết tổ linh
#637 Chương 636: Thực lực dị thường
#638 Chương 637: Không thể phá vỡ
#639 Chương 638: Thái độ vô địch
#640 Chương 639: Ngay mặt khiêu chiến
#641 Chương 640: Chống lại
#642 Chương 641: Thiên địa là địch
#643 Chương 642: Khống chế thiên đạo
#644 Chương 643: Cố ý cường sát
#645 Chương 644: Hỗn độn kiếm khí
#646 Chương 645: Vườn không nhà trống
#647 Chương 646: Rút lui khỏi thánh địa
#648 Chương 647: Vẫn lạc tuyệt uyên
#649 Chương 648: Bàn hi thần kính
#650 Chương 649: Diệu dụng vô cùng
#651 Chương 650: Long phượng hợp mưu
#652 Chương 651: Giáo hóa chúng sinh
#653 Chương 652: Chúng sinh đều khổ
#654 Chương 653: Đế Sát đổ đấu
#655 Chương 654: Cộng công
#656 Chương 655: Nhiệt tâm
#657 Chương 656: Dự triệu
#658 Chương 657: Mạng người như cỏ
#659 Chương 658: Chịu khổ bị thương nặng
#660 Chương 659: Chính thức tiếp địch
#661 Chương 660: Khiếp đảm
#662 Chương 661: Sơ trận
#663 Chương 662: Hy sinh
#664 Chương 663: Thiên Cơ thủ sát
#665 Chương 664: Thiên Cơ liên trảm
#666 Chương 665: Sinh sinh Thiên Cơ
#667 Chương 666: Mạnh mẽ bức lui
#668 Chương 667: Liên thủ công kích
#669 Chương 668: Giác ngộ
#670 Chương 669: Bản thể Bàn Hi
#671 Chương 670: Vô thượng thánh khôi
#672 Chương 671: Thánh khôi xuất kích
#673 Chương 672: Hoành hành
#674 Chương 673: Vô địch
#675 Chương 674: Tiên hoa phân thân
#676 Chương 675: Đầu nhập vào
#677 Chương 676: Cản phía sau
#678 Chương 677: Kiếm quang
#679 Chương 678: Tám cái mệnh tinh
#680 Chương 679: Đốt cháy
#681 Chương 680: Phòng ngự vô địch
#682 Chương 681: Ngay mặt đánh tan
#683 Chương 682: Gặp được Bàn Hi
#684 Chương 683: Nghênh chiến Bàn Hi
#685 Chương 684: Tự thương hại
#686 Chương 685: Xi vưu
#687 Chương 686: Xi Vưu chi tâm
#688 Chương 687: Tiến sát
#689 Chương 688: Quyết đấu cuối cùng
#690 Chương 689: Ác chiến
#691 Chương 690: Hà Bá xuất chiến
#692 Chương 691: Cơ Hạo đánh bất ngờ
#693 Chương 692: Chiến cuộc giằng co
#694 Chương 693: Tồi Thành Cự PháoTrên tường thành, tiếng giết rung trời, máu thịt bay tứ tung
#695 Chương 694: Một kích khủng bố
#696 Chương 695: Thừa dịp đánh cướp
#697 Chương 696: Hợp lực
#698 Chương 697: Tự mâu thuẫn
#699 Chương 698: Cự pháo tự hủy
#700 Chương 699: Tàn quân
#701 Chương 700: Tiền tài động tâm
#702 Chương 701: Lâm trận phản phệ
#703 Chương 702: Sát khí chợt hiện
#704 Chương 703: Thời khắc nguy cấp
#705 Chương 704: Sống chết mặc bây
#706 Chương 705: Nhận thua
#707 Chương 706: Kết thúc
#708 Chương 707: Trận vây Bàn Hi
#709 Chương 708: Tranh đoạt chủ quyền
#710 Chương 709: Trăm vạn quân công
#711 Chương 710: Cộng Công chi nộ
#712 Chương 711: Cộng Công tức giận bỏ đi
#713 Chương 712: Thu gặt cuối cùng
#714 Chương 713: Phản hồi kinh văn
#715 Chương 714: Quay lại Nghiêu Sơn
#716 Chương 715: Chung cực mưu tính
#717 Chương 716: Đế Sát độc thoại
#718 Chương 717: Gia tộc tranh cãi
#719 Chương 718: Thủy lao ác độc
#720 Chương 719: Tống tài trưởng lão
#721 Chương 720: Thần trận khởi động
#722 Chương 721: Bàn Hi dị biến
#723 Chương 722: Thiên đạo tái diễn
#724 Chương 723: Phản phệ khủng bố
#725 Chương 724: Lương Chử thảm trạng
#726 Chương 725: Tọa độ thế giới
#727 Chương 726: Gia tộc đấu đá
#728 Chương 727: Bái phỏng Ám Nhật
#729 Chương 728: Nô lệ cường giả
#730 Chương 729: Đăng môn cầu thân
#731 Chương 730: Mua tình báo
#732 Chương 731: Thiên Nhãn chí bảo
#733 Chương 732: Hắc thị gặp lại
#734 Chương 733: Long phượng tranh chấp
#735 Chương 734: Ích lợi giao đoái
#736 Chương 735: Phức tạp
#737 Chương 736: Nguyên Nguyệt tộc nhân
#738 Chương 737: Kháng Nguyệt quý tộc
#739 Chương 738: Khai thiên tích địa
#740 Chương 739: Dung hợp Thiên Nhãn
#741 Chương 740: Pháo đài pháp thuật
#742 Chương 741: Tu sĩ lưu lạc
#743 Chương 742: Trấn nhỏ Lương Chử
#744 Chương 743: Trấn nhỏ ngẫu nhiên gặp
#745 Chương 744: Gia tộc báo thù
#746 Chương 745: Bè lũ xu nịnh
#747 Chương 746: Thống lĩnh trấn ngục
#748 Chương 747: Giao dịch ăn ý
#749 Chương 748: Cứu tinh từ trên trời rơi xuống
#750 Chương 749: Tài vật động lòng người
#751 Chương 750: Quản lý tộc trưởng
#752 Chương 751: Linh hồn khế ước
#753 Chương 752: Trong ngục
#754 Chương 753: Võ trang hạng nặng
#755 Chương 754: Hắc ngục truyền tống
#756 Chương 755: Mật báo
#757 Chương 756: Bao vây hắc sa
#758 Chương 757: Tu tộc đại sư
#759 Chương 758: Cường thế
#760 Chương 759: Hỏa cầu
#761 Chương 760: Cường thế áp chế
#762 Chương 761: Ma hầu quyền trượng
#763 Chương 762: Đoạt bảo
#764 Chương 763: Thiên giới thân giới
#765 Chương 764: Hư không phong tỏa
#766 Chương 765: Cản phía sau
#767 Chương 766: Thần trượng oai
#768 Chương 767: Hắc ám thần chú
#769 Chương 768: Kinh sợ thối lui
#770 Chương 769: Trọng binh vây kín
#771 Chương 770: Liên tiếp bị thương nặng
#772 Chương 771: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi
#773 Chương 772: Quân đoàn vây kín
#774 Chương 773: Viện binh từ trời giáng xuống
#775 Chương 774: Đế sư
#776 Chương 775: Chuyện cũ
#777 Chương 776: Chuyện cũ bí văn
#778 Chương 777: Bàn Cổ thủ hộ
#779 Chương 778: Bí mật khí vận
#780 Chương 779: Gánh nặng sư môn
#781 Chương 780: Đại trướng tranh chấp
#782 Chương 781: Tin tức tọa độ
#783 Chương 782: Nói về thế giới
#784 Chương 783: Vũ Dư trở về
#785 Chương 784: Thiên địa kim kiều
#786 Chương 785: Xuyên qua chu thiênTrên không lãnh địa Nghiêu Bá, phía trên một mảng mây nhẹ, Cơ Hạo sau lưng một đôi thái dương tinh h�
#787 Chương 786: Thái dương đạo mâu
#788 Chương 787: Thái dương đạo chủng
#789 Chương 788: Đệ nhất vu tinh
#790 Chương 789: Đế lực
#791 Chương 790: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
#792 Chương 791: Bạo lực thu phục
#793 Chương 792: Thù công đại tế
#794 Chương 793: Đồ Sơn lão nhân
#795 Chương 794: Có thể so với Long Phượng
#796 Chương 795: Lũng đoạn độc nhất vô nhị
#797 Chương 796: Tuyết dạ giai nhân
#798 Chương 797: Mới gặp
#799 Chương 798: Thu mua
#800 Chương 799: Tiễn công
#801 Chương 800: Huyết cừu diệt môn
#802 Chương 801: Thiên phú hoàn mỹ
#803 Chương 802: Hủy diệt ám lôi
#804 Chương 803: Cuốn vào
#805 Chương 804: Thời gian trôi ngược
#806 Chương 805: Tương Liễu xà sát
#807 Chương 806: Trảm thủ
#808 Chương 807: Trách nhiệm giám thị
#809 Chương 808: Phát động sắp tới
#810 Chương 809: Khóa giới hành
#811 Chương 810: Theo đuôi theo dõi
#812 Chương 811: Thủy thế giới
#813 Chương 812: Lữ trình xui xẻo
#814 Chương 813: Dân bản xứ thủy tinh
#815 Chương 814: Bản năng sinh vật
#816 Chương 815: Túng đào
#817 Chương 816: Sào huyệt
#818 Chương 817: Chiến tranh đột tập
#819 Chương 818: Trí tuệ tộc đàn
#820 Chương 819: Tộc đàn kỳ dị
#821 Chương 820: Phổ độ chúng sinh
#822 Chương 821: U sinh thần hoa
#823 Chương 822: U sinh thần quả
#824 Chương 823: Chỗ sâu trong thuỷ vực
#825 Chương 824: Linh Giao thánh địa
#826 Chương 825: Phát hiện làm cho người ta sợ hãi
#827 Chương 826: Bọn họ đã tới
#828 Chương 827: Ác Giao vây công
#829 Chương 828: Thừa dịp hư mà vào
#830 Chương 829: Quay về một thể
#831 Chương 830: Nhân quả thật lớn
#832 Chương 831: Vô lượng thủy phủ
#833 Chương 832: Hà đồng
#834 Chương 833: Hà Đồng đại quân
#835 Chương 834: Cơ Hạo hạ sáo
#836 Chương 835: Cơ Hạo nấu biển
#837 Chương 836: Thiên Cơ lộn xộn
#838 Chương 837: Đồ Sơn công trường
#839 Chương 838: Tinh không cạm bẫy
#840 Chương 839: Tu Xà tuyệt độc
#841 Chương 840: Cấm bài
#842 Chương 841: Xông thiên đình
#843 Chương 842: Nhập thiên đình
#844 Chương 843: Chiếm thiên đình
#845 Chương 844: Chưởng Thần tẩm
#846 Chương 845: Người thủ vệ
#847 Chương 846: Thần Nguyên trì
#848 Chương 847: Hỏa luyện Hà Đồng
#849 Chương 848: Trảm hà đồng
#850 Chương 849: Về nam hoang
#851 Chương 850: Chúc Dung mời
#852 Chương 851: Gặp lại Chúc Dung
#853 Chương 852: Hỏa Hải thần cung
#854 Chương 853: Vĩnh trấn tà ma
#855 Chương 854: Đệ nhất Xi Vưu
#856 Chương 855: Vĩnh hằng tồn tại
#857 Chương 856: Nam Hoang cố nhân
#858 Chương 857: Kim thân bảo thể
#859 Chương 858: Binh khí hình người
#860 Chương 859: Vô cùng kỳ ảo
#861 Chương 860: Phi thiên
#862 Chương 861: Thiên ma?
#863 Chương 862: Thiên ma bổn tướng
#864 Chương 863: Ma diễm tăng vọt
#865 Chương 864: Không chê vào đâu được
#866 Chương 865: Kiếm trận tru ma
#867 Chương 866: Lại phạm thần cung
#868 Chương 867: Phụ thể đoạt hồn
#869 Chương 868: Đỉnh luyện nguyên linh
#870 Chương 869: Siêu phàm thoát tục
#871 Chương 870: Kỳ phùng địch thủ
#872 Chương 871: Hỗ phệ
#873 Chương 872: Biến số
#874 Chương 873: Vạn dặm tầm ma
#875 Chương 874: Gặp Mộc đạo nhân
#876 Chương 875: Máu tươi Mộc đạo
#877 Chương 876: Theo âm mà đến
#878 Chương 877: Bá đạo làm việc
#879 Chương 878: Thầy trò liên thủ
#880 Chương 879: Song cường đại chiến
#881 Chương 880: Chém giết rất nhanh
#882 Chương 881: Ma tung
#883 Chương 882: Song tòa
#884 Chương 883: Chiến ma
#885 Chương 884: Ùn ùn kéo đến
#886 Chương 885: Bốn thánh đều xuất hiện
#887 Chương 886: Hồng Mông kiếm phôi
#888 Chương 887: Cửu dương đãng ma
#889 Chương 888: Một miếng vỏ cây
#890 Chương 889: Cửu dương vô cấu
#891 Chương 890: Vạn tên phục giết
#892 Chương 891: Liên thủ làm
#893 Chương 892: Lực tễ vạn địch
#894 Chương 893: Đinh đầu tiễn thư
#895 Chương 894: Vạn dặm truy hồn
#896 Chương 895: Người thiên mệnh
#897 Chương 896: Tập thể tăng lên
#898 Chương 897: Lực trảm Nghệ Thần
#899 Chương 898: Vô Ưu chết
#900 Chương 899: Cộng Công chi nộ
#901 Chương 900: Ăn ý
#902 Chương 901: Cộng Công hung uy
#903 Chương 902: Bách long thủ thủy
#904 Chương 903: Thiên Mệnh tịch diệt
#905 Chương 904: Hiên Viên thánh huyết
#906 Chương 905: Liên hoa pháp thể
#907 Chương 906: Công tôn thiên mệnh
#908 Chương 907: Đều hỗn loạn
#909 Chương 908: Động đãng chi thủy
#910 Chương 909: Lập tức xuất phát
#911 Chương 910: Đại trận đều mở
#912 Chương 911: Thần binh trạch chủ
#913 Chương 912: Hữu Hùng chi khư
#914 Chương 913: Thiên ma chiếm được
#915 Chương 914: Thần lôi oanh đỉnh
#916 Chương 915: Trực diện thiên ma
#917 Chương 916: Cùng công
#918 Chương 917: Cộng Công đánh lén
#919 Chương 918: Thủy hỏa tương tranh
#920 Chương 919: Núi lở
#921 Chương 920: Đụng núi
#922 Chương 921: Anh hùng
#923 Chương 922: Thủ hộ
#924 Chương 923: Liên thủ
#925 Chương 924: Lâm nguy hiến kế
#926 Chương 925: Phiên Thiên Ấn phôi
#927 Chương 926: Đại vũ khuynh bồn
#928 Chương 927: Thế mưa ào ạt
#929 Chương 928: Đăng môn chất vấn
#930 Chương 929: Bàn Giả dị biến
#931 Chương 930: Điềm báo trước hồng thủy
#932 Chương 931: Thế giới liên thông
#933 Chương 932: Đại tai
#934 Chương 933: Thỉnh anh
#935 Chương 934: Một đường minh quang
#936 Chương 935: Cầu viện sư môn
#937 Chương 936: Liên thủ hiệp tác
#938 Chương 937: Bạo lực phá giải
#939 Chương 938: Tàng bảo mục lục
#940 Chương 939: Ngồi xem
#941 Chương 940: Hoành Công trở lộ
#942 Chương 941: Đao thương bất nhập
#943 Chương 942: Thu hoành công ngư
#944 Chương 943: Thần nguyên dị động
#945 Chương 944: Hỗn độn chi tâm
#946 Chương 945: Thẳng thủ thiên xu
#947 Chương 946: Một mạch tu hành
#948 Chương 947: Cộng Công kinh ngạc
#949 Chương 948: Bình an thoát ly
#950 Chương 949: Trị thủy chi sơ
#951 Chương 950: Vạn long phong thủy
#952 Chương 951: Đại quân thủy quái
#953 Chương 952: Cự Sa yêu vương
#954 Chương 953: Sa gia huynh đệ
#955 Chương 954: Thủy tộc họa
#956 Chương 955: Nước sôi
#957 Chương 956: Tứ thủy hà bá
#958 Chương 957: Kịch chiến Hà Bá
#959 Chương 958: Kiếm trảm Hà Bá
#960 Chương 959: Bắt sống
#961 Chương 960: Xâu nướng bạch tuộc
#962 Chương 961: Thảm trạng sau kiếp
#963 Chương 962: Càn quét đàn áp
#964 Chương 963: Dã tâm của Long Vương
#965 Chương 964: Lại thấy đánh lén
#966 Chương 965: Bảo thụ bảo âm
#967 Chương 966: Thụ đoạn âm tuyệt
#968 Chương 967: Bí pháp hoặc chúng
#969 Chương 968: Cơm no áo ấm
#970 Chương 969: Điềm xấu dấu hiệu
#971 Chương 970: Ngoài dự đoán của mọi người
#972 Chương 971: Độc thân thẳng nhập
#973 Chương 972: Lục nhâm tụ âm
#974 Chương 973: Đăng đường nhập thất
#975 Chương 974: Giang thần phụ tử
#976 Chương 975: Huyền Âm tụ sát
#977 Chương 976: Vô lượng âm sát
#978 Chương 977: Gieo gió gặt bão
#979 Chương 978: Thái âm hồn đỉnh
#980 Chương 979: Da Ma Thiên tới
#981 Chương 980: Mục đích chân thật
#982 Chương 981: Đoạt đỉnh đoạt bình
#983 Chương 982: Hít hồn ngưng sát
#984 Chương 983: Thứ tự văn mệnh
#985 Chương 984: Tức Nhưỡng thánh thể
#986 Chương 985: Cạnh tranh cắn nuốt
#987 Chương 986: Huyền Âm ngưng sát
#988 Chương 987: Thái Âm vô hình
#989 Chương 988: Hủy diệt võ trang
#990 Chương 989: Thiên hạ chấn động
#991 Chương 990: Đại Xích ra tay
#992 Chương 991: Mười hai đại đế
#993 Chương 992: Ngạo mạn
#994 Chương 993: Không nhìn
#995 Chương 994: Thủy tộc nghịch tập
#996 Chương 995: Đám cưới
#997 Chương 996: Cướp cô dâu
#998 Chương 997: Cuồng lệ
#999 Chương 998: Thái Cực chi đạo
#1,000 Chương 999: Thái cực tạo hóa
#1,001 Chương 1000: Đại bán tiệt nhi
#1,002 Chương 1001: Đấu tên
#1,003 Chương 1002: Bàn Cổ Chung minh
#1,004 Chương 1003: Ám tiễn tập nhân
#1,005 Chương 1004: Kiếm trảm Nghệ Thiên
#1,006 Chương 1005: Nhất kiên đam chi
#1,007 Chương 1006: Làm bạn
#1,008 Chương 1007: Huyễn thận
#1,009 Chương 1008: Huyễn Thận đồng tử
#1,010 Chương 1009: Hỗn độn cự yêu
#1,011 Chương 1010: Bầy yêu vây công
#1,012 Chương 1011: Hận này kéo dài
#1,013 Chương 1012: Cử phụ ly lực
#1,014 Chương 1013: Nguyên thủy yêu thần
#1,015 Chương 1014: Vu thần tự hi
#1,016 Chương 1015: Vu Thần lực
#1,017 Chương 1016: Huyễn Thận xui xẻo
#1,018 Chương 1017: Hà lạc đại trận
#1,019 Chương 1018: Đại trận khốn cục
#1,020 Chương 1019: Tự Hi lực
#1,021 Chương 1020: Lão yêu tâm kế
#1,022 Chương 1021: Cổ yêu bản tôn
#1,023 Chương 1022: Đầu danh trạng
#1,024 Chương 1023: Ác chiến không ngừng
#1,025 Chương 1024: Bị buộc đổ mệnh
#1,026 Chương 1025: Thần vật có linh
#1,027 Chương 1026: Đại nghịch chuyển
#1,028 Chương 1027: Xích viêm thiên tập
#1,029 Chương 1028: Hỏa bộ chính thần
#1,030 Chương 1029: Thổ thần Hậu Thổ
#1,031 Chương 1030: Hậu thổ thần ấn
#1,032 Chương 1031: Mưa núi lở
#1,033 Chương 1032: Trảm tự hi
#1,034 Chương 1033: Vu vô thanh xử
#1,035 Chương 1034: Đồ Thần
#1,036 Chương 1035: Hoành thêm biến số
#1,037 Chương 1036: Tự Hi thăng không
#1,038 Chương 1037: Đêm nói Vu thần
#1,039 Chương 1038: Tai kiếp lại khởi
#1,040 Chương 1039: Quy mô xâm nhập
#1,041 Chương 1040: Nước vây Bồ Phản
#1,042 Chương 1041: Ẩn ưu bên trong
#1,043 Chương 1042: Kiêu ngạo tự đại
#1,044 Chương 1043: Thủy yêu đột kích
#1,045 Chương 1044: Hoa sen khắp cả
#1,046 Chương 1045: Hoành hành
#1,047 Chương 1046: Thủ đoạn Thánh nhân
#1,048 Chương 1047: Kiếm khí như cầu vồng
#1,049 Chương 1048: Bồ Phản hiện huống
#1,050 Chương 1049: Bạo dân
#1,051 Chương 1050: Nguy cơ lương thực
#1,052 Chương 1051: Hoành Công Ngư nô
#1,053 Chương 1052: Nội ưu
#1,054 Chương 1053: Tranh chấp chọn người
#1,055 Chương 1054: Vấn đề lương thực
#1,056 Chương 1055: Cướp lương
#1,057 Chương 1056: Lương đội
#1,058 Chương 1057: Điểm mấu chốt
#1,059 Chương 1058: Trùng trùng chặn lại
#1,060 Chương 1059: Hậu thổ cộng công
#1,061 Chương 1060: Vẫn là lương thực
#1,062 Chương 1061: Cùng vây Cộng Công
#1,063 Chương 1062: Độc chiến ngàn quân
#1,064 Chương 1063: Phi hùng phác sát
#1,065 Chương 1064: Hỏa thiêu liên thành
#1,066 Chương 1065: Ngọc thạch câu phần
#1,067 Chương 1066: Tranh chấp chọn người
#1,068 Chương 1067: Thụ nhân dĩ ngư
#1,069 Chương 1068: Ánh mặt trời chiếu khắp
#1,070 Chương 1069: Thái dương thần tháp
#1,071 Chương 1070: Thái dương thê điền
#1,072 Chương 1071: Kẻ thù bên ngoài nhìn trộm
#1,073 Chương 1072: Phong thu hỉ nộ
#1,074 Chương 1073: Vạn lưu quy hư
#1,075 Chương 1074: Ngũ lục quy nhất
#1,076 Chương 1075: Thành trại trên nước
#1,077 Chương 1076: Bỏ mặc
#1,078 Chương 1077: Nữ nhân không cần đắc tội
#1,079 Chương 1078: Bảo đỉnh thiên hàng
#1,080 Chương 1079: Nhảy ra hầu tử
#1,081 Chương 1080: Cường thế áp bách
#1,082 Chương 1081: Khả năng của bảo đỉnh
#1,083 Chương 1082: Tạo tên
#1,084 Chương 1083: Tên như thủy triều
#1,085 Chương 1084: Kinh sợ không tiếng động
#1,086 Chương 1085: Thử tên
#1,087 Chương 1086: Lang Nha Đột kích
#1,088 Chương 1087: Mưa thuận gió hoà
#1,089 Chương 1088: Đại sư thu đồ Đệ
#1,090 Chương 1089: Bảo y hàng nhái
#1,091 Chương 1090: Toàn diện thăng cấp
#1,092 Chương 1091: Đoạn tên chi thệ
#1,093 Chương 1092: Đặt lên tính mạng
#1,094 Chương 1093: Đêm khuya phóng khách
#1,095 Chương 1094: Chiến vô chi kỳ
#1,096 Chương 1095: Cân sức ngang tài
#1,097 Chương 1096: Thuật pháp tranh cường
#1,098 Chương 1097: Một đường lui
#1,099 Chương 1098: Chử vũ dạ thoại
#1,100 Chương 1099: Âm dương chuyển hóa
#1,101 Chương 1100: Cường lan
#1,102 Chương 1101: Tiễn tồi
#1,103 Chương 1102: Hỏa chi cực hạn
#1,104 Chương 1103: Đều đến đầu
#1,105 Chương 1104: Văn Mệnh cầu viện
#1,106 Chương 1105: Thế cục gian nan
#1,107 Chương 1106: Long huyết túy
#1,108 Chương 1107: Bàn cổ thủ hộ
#1,109 Chương 1108: Vạn yêu phát điên
#1,110 Chương 1109: Thiêu thân lao đầu vào lửa
#1,111 Chương 1110: Giảo sát
#1,112 Chương 1111: Cự yêu xông thành
#1,113 Chương 1112: Đục nước béo cò
#1,114 Chương 1113: Thủy viên hậu duệ
#1,115 Chương 1114: Cấm pháp oai
#1,116 Chương 1115: Hàng phục
#1,117 Chương 1116: Ngân giao
#1,118 Chương 1117: Bị bắt
#1,119 Chương 1118: Trực diện nữ đế
#1,120 Chương 1119: Nhật nguyệt một kích
#1,121 Chương 1120: Điều kiện hà khắc
#1,122 Chương 1121: Định ra đánh cược
#1,123 Chương 1122: Cắn nuốt một kích
#1,124 Chương 1123: Thái cực đạo vận
#1,125 Chương 1124: Một kích hủy diệt
#1,126 Chương 1125: Cân sức ngang tài
#1,127 Chương 1126: Ám Nhật bí pháp
#1,128 Chương 1127: Ám Nhật truyền thừa
#1,129 Chương 1128: Giết cho tan tác
#1,130 Chương 1129: Da Ma Thiên tới
#1,131 Chương 1130: Tuyết Lăng chi thương
#1,132 Chương 1131: Hầu xà chi tranh
#1,133 Chương 1132: Hàn Giao nhất tộc
#1,134 Chương 1133: Bắc minh giao vương
#1,135 Chương 1134: Huyết duệ duy nhất
#1,136 Chương 1135: Giao xà tướng trì
#1,137 Chương 1136: Một lời không hợp
#1,138 Chương 1137: Kiếm trảm Tiểu Bát
#1,139 Chương 1138: Vấn đề triết học
#1,140 Chương 1139: Truyền độc vô cùng
#1,141 Chương 1140: Độc công
#1,142 Chương 1141: Lưu độc thiên tai
#1,143 Chương 1142: Vũ Mục xin đi giết giặc
#1,144 Chương 1143: Lấy thân thử độc
#1,145 Chương 1144: Ôn Thần khắc
#1,146 Chương 1145: Ôn Thần truyền thừa
#1,147 Chương 1146: Vô tận Ôn Hoàng
#1,148 Chương 1147: Xác chết trôi vạn ức
#1,149 Chương 1148: Truyền độc vô cùng
#1,150 Chương 1149: Bại lộ
#1,151 Chương 1150: Cùng hoa hữu duyên
#1,152 Chương 1151: Bát bảo thần liên
#1,153 Chương 1152: Hoa ngôn xảo ngữ
#1,154 Chương 1153: Bát phong bất động
#1,155 Chương 1154: Hoành thêm biến số
#1,156 Chương 1155: Phá trận giết người
#1,157 Chương 1156: Giao vương biến
#1,158 Chương 1157: Băng sơn vô tận
#1,159 Chương 1158: Vô kế khả thi
#1,160 Chương 1159: Cứu binh
#1,161 Chương 1160: Toại nhân
#1,162 Chương 1161: Toại Nhân phát biểu
#1,163 Chương 1162: Sông Hoài thủy nhãn
#1,164 Chương 1163: Viên thánh
#1,165 Chương 1164: Thoải mái xâm nhập
#1,166 Chương 1165: Long quan
#1,167 Chương 1166: Thủ quan nhân
#1,168 Chương 1167: Vực tổ
#1,169 Chương 1168: Di hoa tiếp mộc
#1,170 Chương 1169: Hóa thân vô cùng
#1,171 Chương 1170: Xông vào
#1,172 Chương 1171: Người trong quan
#1,173 Chương 1172: Cửu linh chết
#1,174 Chương 1173: Ngày trở về?
#1,175 Chương 1174: Mưu tính kinh thiên
#1,176 Chương 1175: Tiền căn hậu quả
#1,177 Chương 1176: Lại gặp Viên Thánh
#1,178 Chương 1177: Hàng long bí công
#1,179 Chương 1178: Cảm giác quen thuộc
#1,180 Chương 1179: Hàng Long đạo nhân
#1,181 Chương 1180: Hàng long phục hổ
#1,182 Chương 1181: Kiếm tru Viên Thánh
#1,183 Chương 1182: Pháp thể kỳ dị
#1,184 Chương 1183: Trang khang tạo thế
#1,185 Chương 1184: Bầy yêu chặn giết
#1,186 Chương 1185: Chúc Long minh diệt
#1,187 Chương 1186: Vạn dân lực
#1,188 Chương 1187: Cường thu Côn Bằng
#1,189 Chương 1188: Bức lui
#1,190 Chương 1189: Lê đình tảo huyệt
#1,191 Chương 1190: Cộng Công chi thương
#1,192 Chương 1191: Cộng Công cuộn mình
#1,193 Chương 1192: Vực tổ chi mưu
#1,194 Chương 1193: Thất tiễn sát vực
#1,195 Chương 1194: Hồng phi minh minh
#1,196 Chương 1195: Tái hiện ma tung
#1,197 Chương 1196: Đáng sợ
#1,198 Chương 1197: Ngông cuồng
#1,199 Chương 1198: Tranh đấu gay gắt
#1,200 Chương 1199: Kinh sợ Thiên Ma
#1,201 Chương 1200: Đạo đài thưởng nhập
#1,202 Chương 1201: Nội gian
#1,203 Chương 1202: Song tòa đánh bất ngờ
#1,204 Chương 1203: Đỉnh luyện Thiên Ma
#1,205 Chương 1204: Tham lam điên cuồng
#1,206 Chương 1205: Ngay mặt cứng rắn
#1,207 Chương 1206: Ảnh tôn lực
#1,208 Chương 1207: Sắc tướng Bổn tướng
#1,209 Chương 1208: Nhân tộc ám vệ
#1,210 Chương 1209: Chấp niệm sống
#1,211 Chương 1210: Khoái đao loạn ma
#1,212 Chương 1211: Thủ đoạn Thiên Ma
#1,213 Chương 1212: Vĩnh vô thái bình
#1,214 Chương 1213: Thạch Long hồn
#1,215 Chương 1214: Tịch diệt cùng sinh mệnh
#1,216 Chương 1215: Nửa bước Vu Thần
#1,217 Chương 1216: Lực lượng rối rắm
#1,218 Chương 1217: Thế giới ý chí
#1,219 Chương 1218: Thế giới bản năng
#1,220 Chương 1219: Gặp thời lộng quyền
#1,221 Chương 1220: Hậu duệ Đế Khốc
#1,222 Chương 1221: Điều kiện hà khắc
#1,223 Chương 1222: Thủ đoạn Cơ Ngọ
#1,224 Chương 1223: Mạn đà la độc
#1,225 Chương 1224: Phá thành Phì Thủy
#1,226 Chương 1225: Loạn thế trọng điển
#1,227 Chương 1226: Cả thành là nô
#1,228 Chương 1227: Toàn lực phác sát
#1,229 Chương 1228: Hung danh hiển hách
#1,230 Chương 1229: Vô lượng liên hoa cảnh
#1,231 Chương 1230: Cùng một giuộc
#1,232 Chương 1231: Buông tay chém giết
#1,233 Chương 1232: Vạn giới bài khai
#1,234 Chương 1233: Liệt hỏa thần châu
#1,235 Chương 1234: Kim kiều phá giới
#1,236 Chương 1235: Đạo nhân thi giải
#1,237 Chương 1236: Luân hồi
#1,238 Chương 1237: Táng đảm
#1,239 Chương 1238: Thổi quét không còn
#1,240 Chương 1239: Sát ý nảy mầm
#1,241 Chương 1240: Nghi ngờ sau chiến
#1,242 Chương 1241: Hoa đạo dị trạng
#1,243 Chương 1242: Thiên ma thánh chủng
#1,244 Chương 1243: Hậu quả xấu
#1,245 Chương 1244: Đại tự tại
#1,246 Chương 1245: Hoa đạo truyền đạo
#1,247 Chương 1246: Sau tổng kết
#1,248 Chương 1247: Xa lâu gặp lại
#1,249 Chương 1248: Cửu đại long môn
#1,250 Chương 1249: Cộng Công quyết tâm
#1,251 Chương 1250: Hắc thủy hào hào
#1,252 Chương 1251: Ám tiễn đả thương người
#1,253 Chương 1252: Anh dũng tranh tiên
#1,254 Chương 1253: Lần đầu so chiêu
#1,255 Chương 1254: Cơ Hạo cường thế
#1,256 Chương 1255: Cùng Tang Sương, ngã xuống
#1,257 Chương 1256: Hữu Sào Ngu tới
#1,258 Chương 1257: Hữu Sào Bàn Thạch, bại
#1,259 Chương 1258: Dũng dược tham chiến
#1,260 Chương 1259: Quỷ xa
#1,261 Chương 1260: Liên thủ bức cung
#1,262 Chương 1261: Sống chết mặc bây
#1,263 Chương 1262: Tổn binh hao tướng
#1,264 Chương 1263: Miễn cưỡng giằng co
#1,265 Chương 1264: Trọng binh tập hợp
#1,266 Chương 1265: Vạn dặm Hỏa Nha
#1,267 Chương 1266: Một ngụm ác khí
#1,268 Chương 1267: Mấu chốt phá cục
#1,269 Chương 1268: Lẫn vào Quỳ Môn
#1,270 Chương 1269: Hỗn loạn yêu thị
#1,271 Chương 1270: Yêu thị có vực
#1,272 Chương 1271: Phát hiện kinh người
#1,273 Chương 1272: Tôm tinh Hạ Mễ
#1,274 Chương 1273: Cơ Hạo thu đồ Đệ
#1,275 Chương 1274: Địa đầu xà
#1,276 Chương 1275: Thụ đạo lên núi săn bắn
#1,277 Chương 1276: Truyền đạo ban thưởng bảo
#1,278 Chương 1277: Láng giềng hoà thuận hữu hảo
#1,279 Chương 1278: Ở rất gần nhau
#1,280 Chương 1279: Ám khống trận tâm
#1,281 Chương 1280: Ao Ao điều binh
#1,282 Chương 1281: Cả thành lùng bắt
#1,283 Chương 1282: Chợ dị tộc
#1,284 Chương 1283: Âm thầm kinh hãi
#1,285 Chương 1284: Ánh sáng trí tuệ
#1,286 Chương 1285: Hào khách
#1,287 Chương 1286: Rút củi dưới đáy nồi
#1,288 Chương 1287: Chủ động mời
#1,289 Chương 1288: Thần ma di cốt
#1,290 Chương 1289: Giá trị của giáp xác
#1,291 Chương 1290: U Minh giáo chủ
#1,292 Chương 1291: Cái hố thật lớn
#1,293 Chương 1292: Mười tám ngục thân
#1,294 Chương 1293: Luận đạo, tặng bảo
#1,295 Chương 1294: Long hổ sư tượng
#1,296 Chương 1295: Đạo hữu cùng bổn môn có duyên
#1,297 Chương 1296: Đại phổ độ ấn
#1,298 Chương 1297: Lực phá vạn pháp
#1,299 Chương 1298: Người hoà giải
#1,300 Chương 1299: Nén giận
#1,301 Chương 1300: Yêu vương khí diễm
#1,302 Chương 1301: Hóa Huyết quát tháo
#1,303 Chương 1302: Bán đấu giá
#1,304 Chương 1303: Nghiêm khắc cảnh cáo
#1,305 Chương 1304: Tôm tít càn rỡ
#1,306 Chương 1305: Long cung trọng bảo
#1,307 Chương 1306: Bàn Giả hàng lâm
#1,308 Chương 1307: Việc này không đúng
#1,309 Chương 1308: U minh huyết chi
#1,310 Chương 1309: Bàn Giả bức thiết
#1,311 Chương 1310: Binh qua gặp lại
#1,312 Chương 1311: Đại tiêu dao
#1,313 Chương 1312: Chu thiên tinh thần
#1,314 Chương 1313: Răng cửa Bàn Cổ
#1,315 Chương 1314: Không đâu không phá
#1,316 Chương 1315: Loạn chung đánh tạp
#1,317 Chương 1316: U minh tỏa hồn
#1,318 Chương 1317: Tiêu dao miểu miểu
#1,319 Chương 1318: Thái Cực long giác
#1,320 Chương 1319: Con long phượng
#1,321 Chương 1320: Huyết Chi giao dịch
#1,322 Chương 1321: Một đôi lưu lạc
#1,323 Chương 1322: Thị tộc nhân
#1,324 Chương 1323: Đều có mưu tính
#1,325 Chương 1324: Ám sát Vu Cổ
#1,326 Chương 1325: Mười hai giới tới
#1,327 Chương 1326: Khóa không mà phản
#1,328 Chương 1327: Cột mốc —— Bàn Cổ!
#1,329 Chương 1328: Đại lễ đón gió
#1,330 Chương 1329: Kiếm trảm huyền xà
#1,331 Chương 1330: Cộng Công Thị chúng bạn xa lánh
#1,332 Chương 1331: Huyền xà lột da
#1,333 Chương 1332: Công lao của ai
#1,334 Chương 1333: Bởi vì ghen tị
#1,335 Chương 1334: Muốn gán tội cho người khác
#1,336 Chương 1335: Thị tộc chi nghiệt
#1,337 Chương 1336: Cộng Công thoát thân
#1,338 Chương 1337: Cộng Công nghịch tập
#1,339 Chương 1338: Cường thế kiếm u
#1,340 Chương 1339: Thần xà hóa rồng
#1,341 Chương 1340: Kiếm chấn quần ma
#1,342 Chương 1341: Độc chiến quần ma
#1,343 Chương 1342: Nhất kiếm quang hàn
#1,344 Chương 1343: Đạo đài thành tựu
#1,345 Chương 1344: Dốc lực phá pháp
#1,346 Chương 1345: Bệnh tâm thần tan tác
#1,347 Chương 1346: Mộc đạo ban thưởng đan
#1,348 Chương 1347: Cường mua cường bán
#1,349 Chương 1348: U Minh nhân quả
#1,350 Chương 1349: Binh vây thiên đình
#1,351 Chương 1350: Kế hoạch cùng tuyệt vọng
#1,352 Chương 1351: Vô Chi Kỳ mao
#1,353 Chương 1352: Trong lòng có kiếm
#1,354 Chương 1353: Công vụ thù riêng
#1,355 Chương 1354: Không có lựa chọn nào khác
#1,356 Chương 1355: Đồ Thần như đồ Cẩu
#1,357 Chương 1356: Bầy yêu vây công
#1,358 Chương 1357: Nghiêu Sơn sát yêu
#1,359 Chương 1358: Vô Chi Kỳ xin hàng
#1,360 Chương 1359: Long môn động khai
#1,361 Chương 1360: Chí bảo trạch chủ
#1,362 Chương 1361: Cách sát lệnh
#1,363 Chương 1362: Chỉnh quân, chuẩn bị chiến tranh
#1,364 Chương 1363: Ám dạ tập sát
#1,365 Chương 1364: Liệt nhật lăng không
#1,366 Chương 1365: Ám sát Tự Văn Mệnh
#1,367 Chương 1366: Toàn bộ con bài chưa lật?
#1,368 Chương 1367: Bồ Phản phong ba
#1,369 Chương 1368: Hiên ngang lẫm liệt xâm chiếm
#1,370 Chương 1369: Toại Nhân tộc trưởng
#1,371 Chương 1370: Công Tôn tộc trưởng
#1,372 Chương 1371: Đập nồi dìm thuyền
#1,373 Chương 1372: Không đội trời chung
#1,374 Chương 1373: Lập trường của ai
#1,375 Chương 1374: Đây là thù riêng
#1,376 Chương 1375: Mạch nước ngầm biến hoá kỳ lạ
#1,377 Chương 1376: Trục xuất triều đình
#1,378 Chương 1377: Trọng binh vây thành
#1,379 Chương 1378: Liệp nô quân đoàn
#1,380 Chương 1379: Ôn độc ám tập
#1,381 Chương 1380: Dị tộc chi động
#1,382 Chương 1381: Ôn thần oai
#1,383 Chương 1382: Cai tử đích đái lộ đảng
#1,384 Chương 1383: Tử sĩ
#1,385 Chương 1384: Huyết Nguyệt thám báo
#1,386 Chương 1385: Chứng cứ vô cùng xác thực
#1,387 Chương 1386: Cơ hội kiếm tiền
#1,388 Chương 1387: Họa cùng tổ tiên
#1,389 Chương 1388: Giao dịch đáng sợ
#1,390 Chương 1389: Một tấm đơn kiện
#1,391 Chương 1390: Thế cục không ổn
#1,392 Chương 1391: Bá hậu chi nộ
#1,393 Chương 1392: Nhân Hoàng chi nộ
#1,394 Chương 1393: Khoái đao loạn ma
#1,395 Chương 1394: Pháp trận dị biến
#1,396 Chương 1395: Suy cho cùng
#1,397 Chương 1396: Đe dọa tác chiến
#1,398 Chương 1397: Chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chiến tranh
#1,399 Chương 1398: Sát thương có hạn
#1,400 Chương 1399: Không nhanh không chậm
#1,401 Chương 1400: Lấy công chuộc tội
#1,402 Chương 1401: Ý muốn như thế nào
#1,403 Chương 1402: Công phòng hoàn mỹ
#1,404 Chương 1403: Trực diện Phạm Hài
#1,405 Chương 1404: Nữ nhân ghi hận
#1,406 Chương 1405: Phạm cốt
#1,407 Chương 1406: Một kiếm sỉ nhục
#1,408 Chương 1407: Thành ý dị tộc
#1,409 Chương 1408: Cùng tổ sư
#1,410 Chương 1409: Bạch Liên pháp đàn
#1,411 Chương 1410: Lộn xộn khai đoan
#1,412 Chương 1411: Thử lẫn nhau
#1,413 Chương 1412: Ngao Hạo tan tác
#1,414 Chương 1413: Đỉnh trấn hồn thú
#1,415 Chương 1414: Ngu tộc cách ngôn
#1,416 Chương 1415: Liên hợp tác chiến
#1,417 Chương 1416: Quang huy Chúa tể
#1,418 Chương 1417: Chủ tể chi thành
#1,419 Chương 1418: Quân đoàn Chủ Tể
#1,420 Chương 1419: Lương Chử không chiến sự
#1,421 Chương 1420: Binh lâm Lương Chử
#1,422 Chương 1421: Chậm nhập thước sào
#1,423 Chương 1422: Rượu độc
#1,424 Chương 1423: Chậm chiếm thước sào
#1,425 Chương 1424: Không hẹn mà gặp
#1,426 Chương 1425: Tự chui đầu vào rọ
#1,427 Chương 1426: Biết thời biết thế
#1,428 Chương 1427: Đại nghị chính sảnh
#1,429 Chương 1428: Cường sấm
#1,430 Chương 1429: Bước vào Lương Chử
#1,431 Chương 1430: Hỏa thiêu Lương Chử
#1,432 Chương 1431: Bắt được vô số
#1,433 Chương 1432: Khủng bố võ trang
#1,434 Chương 1433: Liên thủ giảo sát
#1,435 Chương 1434: Hủy diệt giết chóc
#1,436 Chương 1435: Tiếp tục ngã xuống
#1,437 Chương 1436: Thiên biến vạn hóa
#1,438 Chương 1437: Bà La Đóa biến
#1,439 Chương 1438: Hủy diệt ẩn ưu
#1,440 Chương 1439: Bất diệt linh thể
#1,441 Chương 1440: Đại Tiêu Dao tới
#1,442 Chương 1441: Cướp lấy công đức
#1,443 Chương 1442: Mời tôn giả vào rọ
#1,444 Chương 1443: Đại Tiêu Dao diệt
#1,445 Chương 1444: Chân thủy chi đạo
#1,446 Chương 1445: Toàn diện tiến công
#1,447 Chương 1446: Đương nhiên
#1,448 Chương 1447: Da Ma La Gia phân tích
#1,449 Chương 1448: Lựa chọn lưỡng nan
#1,450 Chương 1449: Vinh quang ảm đạm
#1,451 Chương 1450: Phất tay áo đi
#1,452 Chương 1451: Tin dữ kinh thiên
#1,453 Chương 1452: Thế cục phiên bàn
#1,454 Chương 1453: Minh ước công bằng
#1,455 Chương 1454: Điều ước bất đắc dĩ
#1,456 Chương 1455: Lương Chử loạn
#1,457 Chương 1456: Bí nghị
#1,458 Chương 1457: Một mình bỏ chạy
#1,459 Chương 1458: Kiếm phá võ trang
#1,460 Chương 1459: Hủy diệt cùng lôi kiếp
#1,461 Chương 1460: Tạm biệt Xi Vưu
#1,462 Chương 1461: Tiên phong đã đến
#1,463 Chương 1462: Nhật Nguyệt kỵ sĩ
#1,464 Chương 1463: Trận chiến mở màn Nhật Nguyệt
#1,465 Chương 1464: Cường địch chân chính
#1,466 Chương 1465: Trọng sang sát nhất
#1,467 Chương 1466: Đột phá chi cơ
#1,468 Chương 1467: Thái dương hình người
#1,469 Chương 1468: Vui mừng khôn xiết
#1,470 Chương 1469: Sư tử mở miệng
#1,471 Chương 1470: Một kích phá thành
#1,472 Chương 1471: Tối nay không ngủ
#1,473 Chương 1472: Bàn Cổ mỗ đại lục
#1,474 Chương 1473: Công đức lại hàng
#1,475 Chương 1474: Nhìn xa chu thiên
#1,476 Chương 1475: Tái tạo trọng bảo
#1,477 Chương 1476: Giết chóc khiêu khích
#1,478 Chương 1477: Tụ quang một kích
#1,479 Chương 1478: Nhật nguyệt luân hồi
#1,480 Chương 1479: Bàn Ngu sáng thế kỷ
#1,481 Chương 1480: Độc nhãn Nguyên thần
#1,482 Chương 1481: Chủng tộc sai biệt
#1,483 Chương 1482: Quần ẩu không hề có nhân tính
#1,484 Chương 1483: Bi ai tù binh
#1,485 Chương 1484: Thần tướng thiên binh
#1,486 Chương 1485: Thiên địa sắc lệnh
#1,487 Chương 1486: Đắc ý thất ý
#1,488 Chương 1487: Uy lực Thiên đế
#1,489 Chương 1488: Bọn họ chỉ phục tùng vũ lực
#1,490 Chương 1489: Long phượng nhiệt tình dào dạt
#1,491 Chương 1490: Tam đế nuốt nhị tộc
#1,492 Chương 1491: Thiên địa khế ước
#1,493 Chương 1492: Tư cách cò kè mặc cả
#1,494 Chương 1493: Hoàn toàn đàm băng
#1,495 Chương 1494: Vạn long tề khóc
#1,496 Chương 1495: Long huyết quán thể
#1,497 Chương 1496: Ngao bạch
#1,498 Chương 1497: Đại trí tuệ giả
#1,499 Chương 1498: Binh lâm thiên đình
#1,500 Chương 1499: Thái Dương thiên cung
#1,501 Chương 1500: Chấp chưởng thiên đình
#1,502 Chương 1501: Thiên địa thần tháp
#1,503 Chương 1502: Sắc phong thần chúc
#1,504 Chương 1503: Gà chó lên trời
#1,505 Chương 1504: Phù tang thủ trượng
#1,506 Chương 1505: Thái dương tinh tủy
#1,507 Chương 1506: Thái dương nha binh
#1,508 Chương 1507: Mộc đạo chi nộ
#1,509 Chương 1508: Việc năm đó
#1,510 Chương 1509: Sát vũ mà về
#1,511 Chương 1510: Nha binh kiếm trận
#1,512 Chương 1511: Hoa đạo loạn mệnh
#1,513 Chương 1512: Kiêu long cuồng phượng
#1,514 Chương 1513: Toàn lực phóng thích
#1,515 Chương 1514: Vũ Sư thần uy
#1,516 Chương 1515: Thiên môn đại chiến
#1,517 Chương 1516: Chịu chết
#1,518 Chương 1517: Sấm rền
#1,519 Chương 1518: Thảm thiết
#1,520 Chương 1519: Kim lôi đãng ma
#1,521 Chương 1520: Mộc đạo lại tới
#1,522 Chương 1521: Tru tuyệt kiếm trận
#1,523 Chương 1522: Do dự
#1,524 Chương 1523: Ở giữa điều hòa
#1,525 Chương 1524: Mộc đạo hứa hẹn
#1,526 Chương 1525: Cơ Hạo nghi hoặc
#1,527 Chương 1526: Sự vụ hỗn loạn
#1,528 Chương 1527: Huyết Miện hung uy
#1,529 Chương 1528: Diêu không giao thủ
#1,530 Chương 1529: Minh đạo ra tay
#1,531 Chương 1530: Chếch đi
#1,532 Chương 1531: Nhân tộc cường đại
#1,533 Chương 1532: Đạo tiêu chếch đi
#1,534 Chương 1533: Thế giới chi nghị
#1,535 Chương 1534: Ta muốn cửu đỉnh
#1,536 Chương 1535: Vạn linh tạo hóa
#1,537 Chương 1536: Trù tính kế hoạch
#1,538 Chương 1537: Gióng trống khua chiêng
#1,539 Chương 1538: Khẩn cấp
#1,540 Chương 1539: Tiền vãng bàn?
#1,541 Chương 1540: Trong thái dương giới
#1,542 Chương 1541: Bàn Hành ‘nhiệt tình’
#1,543 Chương 1542: Tiền tiếu bảo lũy
#1,544 Chương 1543: Tình nghĩa huynh đệ
#1,545 Chương 1544: Kim Ô oai
#1,546 Chương 1545: Huyết Miện hàng lâm
#1,547 Chương 1546: Xâm nhập dã man
#1,548 Chương 1547: Bàn Hành hạo kiếp
#1,549 Chương 1548: Công huân đả kích
#1,550 Chương 1549: Ngươi ta có duyên
#1,551 Chương 1550: Cự Khôi tử tâm nhãn
#1,552 Chương 1551: Bàn Hành bát bách vệ
#1,553 Chương 1552: Huyết Miện cường thế
#1,554 Chương 1553: Đạo chi quyết đấu
#1,555 Chương 1554: Sinh cơ cùng hủy diệt
#1,556 Chương 1555: Thu hoạch vô số
#1,557 Chương 1556: Gia tộc thí nghiệm
#1,558 Chương 1557: Mục tiêu trọng điểm
#1,559 Chương 1558: Lại thấy luân hồi
#1,560 Chương 1559: Bàn Hành mộc tổ
#1,561 Chương 1560: Mời giết Bàn Hành
#1,562 Chương 1561: Lai lịch Bàn Hành
#1,563 Chương 1562: Hồng mông linh nhũ
#1,564 Chương 1563: Huyền công cửu chuyển
#1,565 Chương 1564: Bàn Cổ chân thân
#1,566 Chương 1565: Nơi phong ấn
#1,567 Chương 1566: Cương tử cự đằng
#1,568 Chương 1567: Kéo tơ tạo kén
#1,569 Chương 1568: Trực diện Bàn Hành
#1,570 Chương 1569: Kinh ngạc không hiểu
#1,571 Chương 1570: Đàm phán tan vỡ
#1,572 Chương 1571: Thuộc tính áp chế
#1,573 Chương 1572: Một búa hai đoạn
#1,574 Chương 1573: Yêu nghiệt chi tư
#1,575 Chương 1574: Quá sợ hãi
#1,576 Chương 1575: Phân chia ích lợi
#1,577 Chương 1576: Cường lệnh thu phục
#1,578 Chương 1577: Khu trục
#1,579 Chương 1578: Tọa quan hổ đấu
#1,580 Chương 1579: Một kích hủy diệt
#1,581 Chương 1580: Bị thương nặng Hoa đạo
#1,582 Chương 1581: Cửu nhật diệu không
#1,583 Chương 1582: Đơn giản là ích lợi
#1,584 Chương 1583: Ăn nhịp với nhau
#1,585 Chương 1584: Đại đạo chí bảo
#1,586 Chương 1585: Phong ấn thiên địa
#1,587 Chương 1586: Tịch diệt đại đạo
#1,588 Chương 1587: Đạo ngươi tức đạo ta
#1,589 Chương 1588: Kim Ô tịch diệt
#1,590 Chương 1589: Nửa thế giới
#1,591 Chương 1590: Trảm địch trở ra
#1,592 Chương 1591: Hỗn độn đuổi giết
#1,593 Chương 1592: Pháp đấu song thánh
#1,594 Chương 1593: Sư xuất hữu danh
#1,595 Chương 1594: Một cái tát
#1,596 Chương 1595: Tiền tài động lòng người
#1,597 Chương 1596: Một tay vỡ trời
#1,598 Chương 1597: Ngu man
#1,599 Chương 1598: Đạo chính xác
#1,600 Chương 1599: Hình như cầm thú
#1,601 Chương 1600: Tru lục hãm tuyệt
#1,602 Chương 1601: Độc chưởng một môn
#1,603 Chương 1602: Kiếm luyện hung ngoan
#1,604 Chương 1603: Da Ma Thiên biến
#1,605 Chương 1604: Ngu Hoặc hàng lâm
#1,606 Chương 1605: Ngu Hoặc tham lam
#1,607 Chương 1606: Đột phát sát ý
#1,608 Chương 1607: Lược hồn tai ương
#1,609 Chương 1608: Đều thành kẻ tù tội
#1,610 Chương 1609: Huyết tinh bất ngờ
#1,611 Chương 1610: Gương mặt yêu ma
#1,612 Chương 1611: Giải phong Vô Chi Kỳ
#1,613 Chương 1612: Chuyện của ta năm đó
#1,614 Chương 1613: Chúc Dung thị khuyên bảo
#1,615 Chương 1614: Tự sa lưới
#1,616 Chương 1615: Đạo chân lý
#1,617 Chương 1616: Khí vận chi diệu
#1,618 Chương 1617: Bàn Ngu chi não
#1,619 Chương 1618: Đế Thuấn luân hãm
#1,620 Chương 1619: Nhường ngôi
#1,621 Chương 1620: Tân hoàng
#1,622 Chương 1621: Đại điển
#1,623 Chương 1622: Tiếp ứng
#1,624 Chương 1623: Vây cầm
#1,625 Chương 1624: Cắt ngang“Phi, phi!”
#1,626 Chương 1625: Tư cách chi biện
#1,627 Chương 1626: Cơ Hạ vô lại
#1,628 Chương 1627: Đồ Cùng chủy kiến
#1,629 Chương 1628: Vô kế khả thi
#1,630 Chương 1629: Tân hoàng đăng cơ
#1,631 Chương 1630: Loạn mệnh
#1,632 Chương 1631: Xé rách nhân tộc
#1,633 Chương 1632: Mỗi người đi một ngả
#1,634 Chương 1633: Đế Úc hoang đường
#1,635 Chương 1634: Chinh phạt không phù hợp quy tắc
#1,636 Chương 1635: Binh vây Nghiêu Sơn
#1,637 Chương 1636: Vãng tử lý đả
#1,638 Chương 1637: Nghiêu Sơn chiến khải
#1,639 Chương 1638: Thương vong không sao cả
#1,640 Chương 1639: Tổn binh hao tướng
#1,641 Chương 1640: Đây là mưu sát
#1,642 Chương 1641: Liên quân sụp đổ
#1,643 Chương 1642: Quần ma khởi vũ
#1,644 Chương 1643: Song ma
#1,645 Chương 1644: Tằm ăn lên nuốt trôi
#1,646 Chương 1645: Lòng người ly tán
#1,647 Chương 1646: Bộ tộc di chuyển
#1,648 Chương 1647: Cướp đoạt quyền bính
#1,649 Chương 1648: Sợ hãi lạnh vô cùng
#1,650 Chương 1649: Nguyên thủy ma chủng
#1,651 Chương 1650: Ma chi thủy
#1,652 Chương 1651: Hủy diệt đại đạo
#1,653 Chương 1652: Hủy diệt thánh thể
#1,654 Chương 1653: Hoả tốc trả lại
#1,655 Chương 1654: Thái Dương Giới ngoại
#1,656 Chương 1655: Chiến hỏa khắp cả
#1,657 Chương 1656: Trực diện Đế Úc
#1,658 Chương 1657: Xi Vưu ma quân
#1,659 Chương 1658: Không thể thương lượng
#1,660 Chương 1659: Thoát gia Xi Vưu
#1,661 Chương 1660: Xi Vưu nghi hoặc
#1,662 Chương 1661: Quyền chấn Xi Vưu
#1,663 Chương 1662: Bàn Hi thánh thể
#1,664 Chương 1663: Đối thủ khó chơi
#1,665 Chương 1664: Cửu Châu chi binh
#1,666 Chương 1665: Hoa Tư bi ca
#1,667 Chương 1666: Thị tộc truyền thừa
#1,668 Chương 1667: Gặp ma
#1,669 Chương 1668: Hiểu rõ nhược điểm
#1,670 Chương 1669: Nguyên thủy chi ma
#1,671 Chương 1670: Thái cổ bí văn
#1,672 Chương 1671: Nhân tộc là nhà giam
#1,673 Chương 1672: Mầm tai hoạ
#1,674 Chương 1673: Trảm ma
#1,675 Chương 1674: Nguyên thủy ma điển
#1,676 Chương 1675: Phá ma thực chú
#1,677 Chương 1676: Ma tụ
#1,678 Chương 1677: Ma minh
#1,679 Chương 1678: Đãng thanh ma vân
#1,680 Chương 1679: Hoa Tư chi binh
#1,681 Chương 1680: Nguyên ma bát pháp
#1,682 Chương 1681: Tinh huyết Hóa Thần
#1,683 Chương 1682: Nguyên ma ngự linh
#1,684 Chương 1683: Ma diễm tăng vọt
#1,685 Chương 1684: Kế hoạch diệt tuyệt nhân tộc
#1,686 Chương 1685: Thu thiên hạ chi binh
#1,687 Chương 1686: Sơ vu chi ma
#1,688 Chương 1687: Hóa ma
#1,689 Chương 1688: Sơ kiến ma tộc
#1,690 Chương 1689: Có thể so với Vu Thần
#1,691 Chương 1690: Thực lực đáng sợ
#1,692 Chương 1691: Cơ Hạo lui bước
#1,693 Chương 1692: Cửu đỉnh sắp thành
#1,694 Chương 1693: Khí đạo chí cao
#1,695 Chương 1694: Oa Linh ban thưởng
#1,696 Chương 1695: Tạo hóa cực hạn
#1,697 Chương 1696: Đại đạo ma bàn
#1,698 Chương 1697: Thế giới tế chi
#1,699 Chương 1698: Khóa giới hàng lâm
#1,700 Chương 1699: Bàn Ngu thế giới
#1,701 Chương 1700: Theo đuôi mà đi
#1,702 Chương 1701: Nối gót hàng lâm
#1,703 Chương 1702: Liên thủ cưỡng bức
#1,704 Chương 1703: Oa Linh nhân tình
#1,705 Chương 1704: Nhân tình khó chịu
#1,706 Chương 1705: Chúc Dung lên trời
#1,707 Chương 1706: Oa Linh phong thiên
#1,708 Chương 1707: Cơ Hạo lấy hố to
#1,709 Chương 1708: Hoa Mộc vấn tội
#1,710 Chương 1709: Tái chiến Hoa Mộc
#1,711 Chương 1710: Đánh vỡ thanh tịnh
#1,712 Chương 1711: Đều ngã xuống
#1,713 Chương 1712: Bảo tàng đầy đất
#1,714 Chương 1713: Thiên đình kiếm vực
#1,715 Chương 1714: Nhất lượng kiếp pháp
#1,716 Chương 1715: Chết đống hỗn độn
#1,717 Chương 1716: Vạn lưu quy tông
#1,718 Chương 1717: Xâm chiếm thiên đình
#1,719 Chương 1718: Phong bá vũ sư
#1,720 Chương 1719: Mưa dầm kéo dài
#1,721 Chương 1720: Cự thạch áp đỉnh
#1,722 Chương 1721: Nguyên từ loạn lưu
#1,723 Chương 1722: Thương vong vô số
#1,724 Chương 1723: Công đức như mưa
#1,725 Chương 1724: Kiêu ngạo khiêu chiến
#1,726 Chương 1725: Ngoài lề chiến tranh
#1,727 Chương 1726: Chém giết Minh Ma
#1,728 Chương 1727: Binh mã hội tụ
#1,729 Chương 1728: Tuyển định chiến trường
#1,730 Chương 1729: Tín sứ biến hoá kỳ lạ
#1,731 Chương 1730: Dị tộc nội ưu
#1,732 Chương 1731: Tham lam vô tận
#1,733 Chương 1732: Làm cho người ta tuyệt vọng
#1,734 Chương 1733: Ngu Mông ti tiện
#1,735 Chương 1734: Tôn nghiêm chết tiệt
#1,736 Chương 1735: Lương Chử dạ yến
#1,737 Chương 1736: Giai tầng nghiêm ngặt
#1,738 Chương 1737: Chứng kiến nghe thấy
#1,739 Chương 1738: Mượn ổ sinh trứng
#1,740 Chương 1739: Tư bí pháp điển
#1,741 Chương 1740: Vu chú chi quỷ
#1,742 Chương 1741: Đinh đầu tiễn thư
#1,743 Chương 1742: Chú sát trước mặt mọi người
#1,744 Chương 1743: Liên tục chú sát
#1,745 Chương 1744: Loạn độc
#1,746 Chương 1745: Một kiếm quang hàn
#1,747 Chương 1746: Kiếm vực oai
#1,748 Chương 1747: Trùng trùng bao vây
#1,749 Chương 1748: Rối loạn trong giết chóc
#1,750 Chương 1749: Liên tục giết chóc
#1,751 Chương 1750: Loạn càng thêm loạn
#1,752 Chương 1751: Bán nhân mã, đột kích
#1,753 Chương 1752: Loạn cục khuếch tán
#1,754 Chương 1753: Buông tay tranh đoạt
#1,755 Chương 1754: Thiên Ma loạn vũ
#1,756 Chương 1755: Bị buộc rút lui
#1,757 Chương 1756: Tâm chiến
#1,758 Chương 1757: Mạch nước ngầm mãnh liệt
#1,759 Chương 1758: Thêm biến số
#1,760 Chương 1759: Thảo nghịch chi chiến
#1,761 Chương 1760: Hùng sơn
#1,762 Chương 1761: Khinh địch
#1,763 Chương 1762: Bộ tộc tai ương
#1,764 Chương 1763: Bốn bề báo hiệu bất ổn
#1,765 Chương 1764: Đồ Long thuật
#1,766 Chương 1765: Trợn mắt há hốc mồm
#1,767 Chương 1766: Long thương bi ca
#1,768 Chương 1767: Đỉnh trấn Bồ Phản
#1,769 Chương 1768: Đỉnh sinh dị tượng
#1,770 Chương 1769: Trấn áp vạn vật
#1,771 Chương 1770: Uy thế vô song
#1,772 Chương 1771: Đỉnh uẩn thần binh
#1,773 Chương 1772: Hồn tế đại đỉnh
#1,774 Chương 1773: Khư khư cố chấp
#1,775 Chương 1774: Cái nước đục này rất sâu
#1,776 Chương 1775: Giáo huấn một chút
#1,777 Chương 1776: Lột xác khó khăn
#1,778 Chương 1777: Thực dân liên minh
#1,779 Chương 1778: Sứ giả nhân tộc
#1,780 Chương 1779: Kỳ cũng thành thánh
#1,781 Chương 1780: Đế Úc lo lắng
#1,782 Chương 1781: Thiên đế uy áp
#1,783 Chương 1782: Ngao Bạch bị thương nặng
#1,784 Chương 1783: Long Mẫu huyết đao
#1,785 Chương 1784: Long sinh… cửu tử?
#1,786 Chương 1785: Phệ tâm, phệ cốt, phệ tủy
#1,787 Chương 1786: Loạn tướng
#1,788 Chương 1787: Xé rách long tộc
#1,789 Chương 1788: Một lời không hợp
#1,790 Chương 1789: Ngao Bạch binh bại
#1,791 Chương 1790: Đạo nhân Dị Bảo
#1,792 Chương 1791: Tam Bành cẩn thận
#1,793 Chương 1792: Đỉnh thứ hai ra
#1,794 Chương 1793: Bí pháp khởi động
#1,795 Chương 1794: Ngu Mông thành thánh
#1,796 Chương 1795: Nhất châm kê huyết
#1,797 Chương 1796: Bàn cổ sinh tử ấn
#1,798 Chương 1797: Có được có mất
#1,799 Chương 1798: Long mẫu
#1,800 Chương 1799: Long Mẫu lực
#1,801 Chương 1800: Lui giữ
#1,802 Chương 1801: Long ma hợp lưu
#1,803 Chương 1802: Long Mẫu tồn tại
#1,804 Chương 1803: Chỗ sâu trong hỗn độn
#1,805 Chương 1804: Phong đạo ngọc bích
#1,806 Chương 1805: Đồ Đệ rượu thịt
#1,807 Chương 1806: Đồng Cảnh tam bảo
#1,808 Chương 1807: Lai lịch Tam Bành
#1,809 Chương 1808: Đồng Cảnh đoán
#1,810 Chương 1809: Dị tộc xuất binh
#1,811 Chương 1810: Thông đồng làm bậy
#1,812 Chương 1811: Đều có bàn tính
#1,813 Chương 1812: Kinh ngộ
#1,814 Chương 1813: Bạn cũ Long Mẫu
#1,815 Chương 1814: Đồng Cảnh bại hoại
#1,816 Chương 1815: Thương Tâm đạo nhân
#1,817 Chương 1816: Thương tâm khóc
#1,818 Chương 1817: Ba người vây công
#1,819 Chương 1818: Đồng Cảnh đề nghị
#1,820 Chương 1819: Thiên sư Đồng Cảnh
#1,821 Chương 1820: Đồng Cảnh thoát vây
#1,822 Chương 1821: Đều lui bước
#1,823 Chương 1822: Trở mặt vô tình
#1,824 Chương 1823: Cực ác thân
#1,825 Chương 1824: Bóc ra đại đạo
#1,826 Chương 1825: Luyện chế trận đồ
#1,827 Chương 1826: Tiên thiên nguyên từ lưỡng nghi sinh tử
#1,828 Chương 1827: Long Mẫu lại phản
#1,829 Chương 1828: Sơ thí phong mang
#1,830 Chương 1829: Kiếm trảm linh bảo
#1,831 Chương 1830: Kiếm quang phá không
#1,832 Chương 1831: Kiếm kinh Long Mẫu
#1,833 Chương 1832: Binh lâm Nghiêu Sơn
#1,834 Chương 1833: Vô thượng nguyên long
#1,835 Chương 1834: Tả hữu hộ vệ
#1,836 Chương 1835: Cực ác Vũ Dư báo cho
#1,837 Chương 1836: Giết chóc chi thủy
#1,838 Chương 1837: Tống tử chi lữ
#1,839 Chương 1838: Ngu Mông đã đến
#1,840 Chương 1839: Ngu Mông chi nghị
#1,841 Chương 1840: Thử tiến công
#1,842 Chương 1841: Kiếm trận khóa đại doanh
#1,843 Chương 1842: Đế Úc giác ngộ
#1,844 Chương 1843: Long Mẫu trở về
#1,845 Chương 1844: Khô Lâu tam hữu
#1,846 Chương 1845: Đấu tướng chi nghị
#1,847 Chương 1846: Đối chọi gay gắt
#1,848 Chương 1847: Tà, ma đối lập
#1,849 Chương 1848: Cơ Hạo khuy chiến
#1,850 Chương 1849: Quyết chiến sinh tử
#1,851 Chương 1850: Sổ đen
#1,852 Chương 1851: Tự giết lẫn nhau
#1,853 Chương 1852: Mượn đao đồ Ma
#1,854 Chương 1853: Hình Thiên trảm ma
#1,855 Chương 1854: Liên thủ tru ma
#1,856 Chương 1855: Hình Thiên thô bạo
#1,857 Chương 1856: Câm như hến
#1,858 Chương 1857: Ma động thương sinh
#1,859 Chương 1858: Tam Bành đối Ma Tôn
#1,860 Chương 1859: Chuyện xưa năm đó
#1,861 Chương 1860: Vu đạo thuyết ma
#1,862 Chương 1861: Vu đạo ra tay
#1,863 Chương 1862: Lão nha dữ tợn
#1,864 Chương 1863: Cô nghệ khổ tâm
#1,865 Chương 1864: Mất đi thánh huyết
#1,866 Chương 1865: Nhật nguyệt đều xuất hiện
#1,867 Chương 1866: Đỉnh trấn bát hoang
#1,868 Chương 1867: Vũ Dư phù chiếu
#1,869 Chương 1868: Thánh nhân bị nhốt
#1,870 Chương 1869: Lập đỉnh
#1,871 Chương 1870: Tam Bành đánh lén
#1,872 Chương 1871: Long Mẫu đánh bất ngờ
#1,873 Chương 1872: Ngưu quỷ xà thần
#1,874 Chương 1873: Bừng tỉnh
#1,875 Chương 1874: Không nhận trướng
#1,876 Chương 1875: Thiên đạo vặn vẹo
#1,877 Chương 1876: Cùng chung mối thù
#1,878 Chương 1877: Đều sử thủ đoạn
#1,879 Chương 1878: Bàn ngu
#1,880 Chương 1879: Thiếu nợ phải trả
#1,881 Chương 1880: Tập thể kỳ nguyện
#1,882 Chương 1881: Nhân tộc đại hạ
#1,883 Chương 1882: Tự phược giáo chủ
#1,884 Chương 1883: Bàn Ngu dáng vẻ khí thế độc ác
#1,885 Chương 1884: Mút vào
#1,886 Chương 1885: Tuyệt vọng liên thủ
#1,887 Chương 1886: Vô kế
#1,888 Chương 1887: Kiếm tốt
#1,889 Chương 1888: Chết ở nơi đây
#1,890 Chương 1889: Tiêu hao
#1,891 Chương 1890: Chỉ chết mà thôi
#1,892 Chương 1891: Tề động
#1,893 Chương 1892: Minh đạo ra tay
#1,894 Chương 1893: Mười tám địa ngục
#1,895 Chương 1894: Khẩn cấp
#1,896 Chương 1895: Đúc lại ngọc điệp
#1,897 Chương 1896: Hư ảnh chi thỉnh
#1,898 Chương 1897: Kinh biến
#1,899 Chương 1898: Cường địch
#1,900 Chương 1899: Bổ đạo
#1,901 Chương 1900: Trảm tuyệt
#1,902 Chương 1901: Đi xa (1)
#1,903 Chương 1902: Đi xa (2)