Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
6 months, 1 week ago, 01/09/2020

Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi Chủng Điền Ký FULL

Dịch Trung Quốc Manga 41 chapters 82,560 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Làm ruộng, Sinh con, Cẩu huyết, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Nam nam thế giới

Edit: tiểu khê


Tỉnh lại phát hiện mình xuyên qua, Diệp Thanh Tri miễn cưỡng tiếp thu được. Nhưng xuyên thành nam thiếp là cái quỷ gì?! Lại còn là nam thiếp thất sủng, sắp phải lưu lạc đầu đường xó chợ nữa chứ.


Còn chưa lấy lại tinh thần, lại phát hiện mình đi tới một thế giới chỉ có nam nhân, mà hắn lại trở thành ca nhi sẽ sinh con.


Kiếp trước Diệp Thanh Tri vì bệnh mà chết, kiếp này chỉ muốn hạnh phúc vui vẻ vượt qua một đời...


PS: Tiểu Bạch Văn, thiên lôi văn, không thích chớ đập!


Chủ thuj, sinh con, không thích chớ xem!


Làm ruộng ấm áp văn, không có quá nhiều cực phẩm, cũng sẽ không có phải nhiều đấu tranh...

Danh sách Chapters

id Name
#1 Chương 1: Diệp Thanh Tri
#2 Chương 2: Cuộc sống mới
#3 Chương 3: Ra phủ
#4 Chương 4: Ở lại
#5 Chương 5: Chính thức an gia
#6 Chương 6: Hàng xóm
#7 Chương 7: Kinh ngạc
#8 Chương 8: Xem mắt
#9 Chương 9: Có người cầu hôn
#10 Chương 10: Thành hôn
#11 Chương 11: Ngày hôm sau
#12 Chương 12: Chuyển nhà
#13 Chương 13: Nhân tâm
#14 Chương 14: Bắt đầu mùa đông
#15 Chương 15: Thái độ
#16 Chương 16: Gặp qua
#17 Chương 17: Ăn lẩu
#18 Chương 18: Người một nhà
#19 Chương 19: Gặp cố nhân
#20 Chương 20: Sinh bệnh
#21 Chương 21: Có hỉ
#22 Chương 22: Thăm người thân
#23 Chương 23: Diệp Nhị bá
#24 Chương 24: Bán phòng
#25 Chương 25: Săn thú
#26 Chương 26: Kế a ma
#27 Chương 27: Làm như không quen biết
#28 Chương 28: Bị thương
#29 Chương 29: Một cái tát
#30 Chương 30: Làm buôn bán
#31 Chương 31: Cái gọi là thư sinh
#32 Chương 32: Hợp tác
#33 Chương 33: Sinh con
#34 Chương 34: Mua người
#35 Chương 35: Vào thành
#36 Chương 36: Làm mai mối
#37 Chương 37: Thanh uyển
#38 Chương 38: Xảy ra chuyện
#39 Chương 39: Mười năm
#40 Chương 40: Gả cưới
#41 Chương 41: Cuối cùng