Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.
1 year, 8 months ago, 01/09/2020

Yêu Anh? Đừng Có Mơ!

Dịch Hoàn thành Trung Quốc Manga 15 chapters 36847 từ
Nguồn: truyenfull.vn

Bác sĩ mặt than nham hiểm công


Sinh viên ngây thơ yêu đời thụ.


Oan gia ngõ hẹp - ghét cay ghét đắng rồi say đắm.


************


Lối dắt truyện theo hướng mở, hài hước ^^


Bối cảnh Sài Gòn 2018.


Có H. có thịt